Items where Division is "Laboratory of online course book for VET" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | З | Л | Р | Ш | Ю
Number of items: 35.

В

- Відаман, Алла Олександрівна and Матіщук, Сергій Анатолійович (2014) Сучасні технології підручникотворення для професійної підготовки майбутніх плодоовочівників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 159-161.

Г

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2014) Використання електронних підручників у професійній підготовці майбутніх електромонтерів з ремонту і обслуговування електроустаткування In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції Наукове видання . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 161-163.

- Гуралюк, А.Г., Діденко, Олександр Васильович, Єльникова, Галина Василівна, Лозовецька, В.Т., Лузан, П.Г., Швець, В.Д., Юрженко, В.В., Гуменна, Л.С. (orcid.org/0000-0003-3813-5894), Зуєва, Альона Борисівна, Локшин, В.С., Ростока, Марина Львівна and Шупік, І.М. (2014) Methodical recommendations for the development of electronic textbooks for vocational schools [Teaching Resource]

Д

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Guidelines on the form and content of electronic textbooks for vocational education In: Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників , 1 (3). Сполом, м.Львів, Україна, pp. 15-17. ISBN 978-966-665-929-6

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Experience creating electronic books for technical and vocational education. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 142-147. ISSN 978-966-2337-01-3

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Досвід створення електронних підручників для системи професійно-технічної освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 142-147.

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Актуальні питання розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць (7). pp. 54-63.

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Науково-методичне забезпечення розвитку професійно-технічної освіти в сучасних умовах: проблеми і перспективи Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (2).

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Проблеми розробки електронних підручників для системи професійно-технічної освіти In: Матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 78-79.

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Про концептуальні засади реформування системи освіті України In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. . НАДПСУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 21-28.

- Діденко, Олександр Васильович (2014) Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників в ринкових умовах "Професійно-технічна освіта", 4. pp. 9-12.

З

- Зуєва, Альона Борисівна (2014) Електронний підручник аграрного напряму в професійній підготовці агротехніків Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (2). pp. 114-116.

- Зуєва, Альона Борисівна (2014) Principles of professional thinking of future technicical mechanics of agrarian sector Матеріали Х всеукраїнської наково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти" (1).

- Зуєва, Альона Борисівна (2014) The objectives of formation a professional thinking of future technicical mechanics of agrarian sector In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. . НАУ, м.Київ, Україна, pp. 40-42.

Л

- Локшин, В.С. (2014) Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з використанням електронних підручників в сучасному інформаційному освітньому середовищі. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (118). (Submitted)

- Локшин, В.С. (2014) Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників в критеріальній системі якості освіти в сучасному інформаційному освітньому середовищі Батишевські читання. (Submitted)

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Essence of industrial tranining ina Ihotel of future travel agents Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Педагогічні науки (45). pp. 84-89.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів туристської сфери до професійної діяльності In: VI Міжнародна науково-практична конференція «Туризм в умовах глобалізації: виклики часу» . Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Професійна мобільність як показник якості випускника сфери туризму In: Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка . Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, pp. 119-121.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Features of the formation of pedagogical technology skills of hospitality for the future specialists in the sphere of tourism. In: Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в Україні (за матеріалами ЮНВТО): матеріали ХІІІ-х аспірант. читань . Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 17-23.

Р

- Ростока, Марина Львівна (2014) Забезпечення підручниками процесу підготовки майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (2). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 110-112.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Інноваційні технології сучасного підручникотворення в оновленні змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Переваги, перешкоди та перспективи протікання процесу підручникотворення в умовах інформатизації ПТНЗ In: Семінар-практикум "Проблеми та перспективи використання програмних засобів в процесі розробки контенту електронного підручника для системи ПТО". Підтема НДР: "Аналіз стану проблеми підручникотворення в умовах інформатизації профтехосвіти", 10 квітнія 2014 року, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. (Submitted)

- Ростока, Марина Львівна (2014) Basis for the creation of modern textbooks Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 1 (8). pp. 40-51. ISSN 2308 6386 ISBN 978-617-597-280-10

- Ростока, Марина Львівна (2014) Pedagogical conditions of formation of the professional competence of future accounting clerk for recording accounting data in vocational and technical educational institutions of Ukraine Journal Acta Humanitas. (In Press)

- Ростока, Марина Львівна (2014) Basis of the model of formation of professional competence of future of future accounting clerks for recording accounting data International scientific-practical conference of teachers and psychologists "Science of future" the 5th of March, 2014, Prague (Czech Republic) (2). pp. 270-275. ISSN ISBN 9785437903193

- Ростока, Марина Львівна (2014) Technological approach in formation professional competence of future workers-accounting clerks registration of accounting data Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. (39). pp. 102-106. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Ростока, Марина Львівна (2014) Monitoring and forecasting Professional training formation of professional competence of future accounting clerks for recording accounting data Нова педагогічна думка, 3 (79). pp. 193-197.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Технології підручників та навчально-методичних комплексів у професійній підготовці майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних IV Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. pp. 251-257.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Сompetitive work "Electronic textbook for vocational-technical schools agricultural field of study "Mechanization of Agricultural Production (for fruit-a Vegetable Working)" - best e-learning resource In: Конкурс Національної академії педагогічних наук України на кращий електронний ресурс навчального призначення, 2014, м. Київ, Україна.

Ш

- Шевченко, Віктор Леонтійович (2014) Evaluating the effectiveness of the implementation of cloud technologies in high school Комп’ютер у школі та сім’ї, 1 (113). pp. 43-45. ISSN 2307–9851

- Шупік, І.М. (2014) Особливості використання електронних підручників в ПТНЗ Сайт лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

- Шупік, І.М. (2014) Особливості використання електронних підручників у ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 112-113.

- Шупік, І.М. (2014) Інформаційно-технологічні аспекти формування контент-бібліотеки для системи професійно-технічної освіти Науковий портал ПТО Режим доступу: http://profua.info. (Unpublished)

Ю

- Юрженко, В.В. (2014) Тривимірність, симулятори й інші інноваційні засоби навчання для системи ПТО In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції Тези , 1 (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, pp. 107-109.

This list was generated on Tue May 28 06:41:09 2024 EEST.