Items where Division is "Laboratory of online course book for VET" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Л | Р | Ю
Number of items: 19.

К

- Карташова, Л.А. (2012) Information Technology Training of Teachers future: we aim to form of readiness or competence? «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология» , 2 (13). pp. 48-51. ISSN 1999-5768

- Карташова, Л.А. (2012) The system of teaching informational technologies for the students of the humanitarian departments in high educational institutions Вісник Черкаського університету. Випуск 234 , 21 (234). pp. 39-43. ISSN 2076-586Х

Л

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Model and principles of formed professional competence of travel agents Вісник Луганського національного університетуту імені Тараса Шевченка. (15). pp. 58-65. ISSN 2227-2844

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Criteria and principles of formed professional competence of travel agents Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. ч.1, 175. pp. 84-93. ISSN 2222-8624

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Experimental checking of effectiveness of formed professional competence of future travel agents Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. (12). pp. 117-124. ISSN 1995-1140

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Етична складова у формуванні професійної компетентності фахівців сфери туризму In: Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень глобальних етичного кодексу туризму: матеріали XIІ аспірантських читань . Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 189-196.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Components professional competence of tour agents In: Туризм та зближення культур: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції , 2 (5). Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 100-105.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Тhema in aspects of training system of specialists for tourism industry in Ukraine Sociološka luča, 2 (VI). pp. 66-76.

Р

- Ростока, Марина Львівна (2012) Информационная обучающая среда профтехобразования Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 233-238. ISSN 978-966-2337-01-3

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2012) Самостійна підготовка учнів з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 – Бухгалтерський облік (кваліфікація – бухгалтер): методичні рекомендації Методичні рекомендації . Інститут ПТО НАПН України, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Інформаційно-бібліотечне забезпечення формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Програма Першої всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, як педагогічна проблема In: Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі . Видавництво Державного закладу"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", м. Луганськ, Україна, pp. 102-104. ISBN 978-966-617-301-3

- Ростока, Марина Львівна (2012) Features of formation of professional competence of future accounting clerk for registration of accounting data in the informa-tion of vocational training Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 21 (256). pp. 123-130. ISSN 2227-2844

- Ростока, Марина Львівна (2012) Місце інформаційно-комунікаційних засобів у формуванні професійної мобільності суб’єктів навчально-виробничого процесу In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 145-148.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Самостійна підготовка учнів як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у ПТНЗ In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: тезисы докладом І-ой Международной научно-практической конференции , - (-). ГУЗ «МВПУ ПИТ», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 125-127.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Pedagogical condishions of formations of formation of the professional competence of future accounting clerks for recording accounting date Theory and a vocational training technique (2).

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2012) Комплексна контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 - Бухгалтерський облік (кваліфікація бухгалтер): методичні рекомендації . Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Features of the Сonstruction of an Innovative Тextbook In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика, 17 травня 2012 року, м. Київ, Україна.

Ю

- Юрженко, В.В. (2012) Features of ergonomics of the CRT field of electronic textbooks for the system of vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти (3). pp. 71-74. ISSN 2223-5752

This list was generated on Tue May 28 06:40:57 2024 EEST.