Items where Division is "Department of social psychology" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | З | М | Ш
Number of items: 15.

Г

- Говорун, Т.В. (2014) Gender risks of sexual behavior In: Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (2). Стереоарт, м.Тернопіль, Україна, pp. 9-12. ISBN 978-617-595-031-9

- Говорун, Т.В. (2014) Research methodology of economic culture in gender dimension Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (5). pp. 63-72. ISSN 978-966-2760-14-9-(2)

- Говорун, Т.В. and Коськіна, Даріна Олександрівна (2014) Predicting economic behavior of Ukrainian females In: Psychology of economic self-determination of person and community (2). Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, м.Сібіу, Румунія, pp. 35-39.

- Говорун, Т.В. and Коськіна, Даріна Олександрівна (2014) Psychological and pedagogical problems of modern adolescent's sexual behavior Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей". pp. 523-525. ISSN 978-617-595-031-9

Д

- Дембицька, Н.М. (2014) Peculiarities of personality's economic culture becoming in school years Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 10 (26). pp. 270-282. ISSN 2072-4772

З

- Зубіашвілі, І.К. (2014) Peculiarities of the monetary culture in the period of society transformation International Review of Political Psychology , 1 (2). pp. 70-82. ISSN 2068-6315

- Зубіашвілі, І.К. (orcid.org/0000-0003-3642-8159) (2014) Monetary culture as a factor of stability of the modern Ukrainian society Актуальні проблеми психології, 9 (12). pp. 192-203. ISSN 2072-4772

М

- Мельничук, Т.І. (orcid.org/0000-0002-5205-9958) (2014) Social-psychological factors of ensure the process efficiency adoption of the children Masters thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

- Москаленко, В.В. (2014) Економічність та моральність як складові економічної культури особистості Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». pp. 170-173.

- Москаленко, В.В. (2014) Features of the substantial characteristics of the structural components of social representations of the students about socially successful person Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 12 (20). pp. 191-203. ISSN 2072-4772

- Москаленко, В.В. (2014) Social ideals as a display of creative nature of self-actualization Психологія і особистість, 1 (5). pp. 31-44. ISSN 2226-4078

- Москаленко, В.В. (2014) Socialization as a social control Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 10 (11). pp. 76-90.

Ш

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) Civil society in search of new meanings and practices Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія "Питання політології" (26). pp. 22-28. ISSN 2220-8089

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) Axiology reform and traps simplified approach Наукові записки ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 6 (74). pp. 144-163.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) Technology social consolidation in the new political reality Технології суспільної консолідації в умовах нової політичної реальності. pp. 6-45.

This list was generated on Thu May 23 01:36:05 2024 EEST.