Items where Division is "Laboratory of Aesthetic Education" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Б | Д | К | Н | Р
Number of items: 24.

K

- Komarovska, О.А. (orcid.org/0000-0002-3679-9673) (2013) Display Of Artistic Gifts Of Personality In The Creative Process: From Internal Resource To Artistic Image (Pedagogical Aspect) Intellectual and moral values of the modern society. pp. 36-39. ISSN 978-0-9887556-2-8

Б

- Базелюк, Олександр Васильович (2013) Технология полихудожественного воспитания старших подростков как педагогическая проблема Молодой ученый, 10 (57). pp. 494-497. ISSN 2072-0297

- Базелюк, Олександр Васильович (2013) Informational and Aesthetic Educative Technology as a Pedagogical Problem Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 4. pp. 251-259. ISSN 2311-6382

Д

- Дикало, В.І. (2013) Collaboration between schools and ethnographi in ethnomusical education students of Volyn Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік, 3. pp. 208-211.

К

- Комаровська, О.А. (2013) Особливості проявів обдарованості до мистецтва у дітей: за результатами експериментальних досліджень Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології , 7 (33). pp. 264-272.

- Комаровська, О.А. (2013) The Development of Children's Artistic Talents in Artistic and Educational Space of Specialized Schools in Ukraine Ярославский педагогический вестник. – Том II (Психолого-педагогические науки), 2. pp. 143-148.

- Комаровська, О.А. (2013) The development of a talented person in the children's collective of the Ukrainian folk-stage dance Қазақ білім академиясының. pp. 6-11.

- Комаровська, О.А. (2013) Adequate self-assessment as the impetus for the development of artistic giftedness of the child: some empirical results Альманах современной науки и образования, 10. pp. 2-6. ISSN 1993-5552

- Комаровська, О.А. (2013) Emotional hearing in the identification of artistic giftedness children Сибирский педагогический журнал, 2 (2). pp. 204-209. ISSN 1813-4718

- Комаровська, О.А. (2013) Life as a reflection of the day: Lyudmila Khlebnikova - an anniversary! Мистецтво та освіта, 2 (2). pp. 51-55. ISSN 2308-8885

Комаровська, О.А., Масол, Людмила Михайлівна, Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Руденко, І.В. and Хлєбникова, Людмила Олександрівна (2013) Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-227-8

- Комаровська, О.А. and Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111) (2013) До проекту оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з мистецьких дисциплін без балів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 139-141.

- Комаровська, О.А. and Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111) (2013) Assessment for learning the art as a means of personal development of the student primary school age Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, 14 (19). pp. 190-195.

- Комаровська, О.А., Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111) and Кузьменко, Г.В. (2013) To the Project of the Conception of Profile Education at Senior School (artistic-aesthetical profile) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (17). pp. 491-499.

- Краснова, Н.М. (2013) The state of svetovidova formation at pupils of 5-7 grades of specialized secondary schools of artistic profile in the process of graphic activity Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік, 3. pp. 144-147.

Н

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний ресурс мистецтва архітектури Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (33). pp. 321-332.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний потенціал архітектури In: Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів Х педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької Зелена Буковина, Чернівці, pp. 279-281.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний ресурс мистецтва архітектури In: Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 133-134.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: виховний потенціал In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» Закарпатський художній інститут, Видавництво «Гражда», м. Ужгород, Україна, pp. 74-76. ISBN 978-966-176-103-1

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: виховний потенціал Науковий вісник Закарпатського художнього інституту, 4 (4). p. 306. ISSN ISBN 978-966-176-091-1

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: світоглядний аспект Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 14 (19). pp. 14-18.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Застосування творів мистецтва архітектури в естетичному вихованні школярів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 241-244.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) The application of the art of architecture in the aesthetic education of students Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік, 3. pp. 241-244.

Р

- Рагозіна, Вікторія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-3694-2054) (2013) До проблеми естетичного розвитку дитини раннього віку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 90-93.

This list was generated on Tue Jun 6 09:57:05 2023 EEST.