Items where Division is "Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Ш | Я
Number of items: 58.

І

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Cultural assimilators as a form of multicultural competence in computer-oriented learning environment Наукові записки (5). pp. 22-26. ISSN 978-966-7406-67-7

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) On the question of the definition of multicultural education in foreign educational science In: Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст.: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 48-50. ISBN 978-966-644-356-9

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Theoretical approaches to the design and development of multicultural online learning environments in foreing pedagogy Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, 3 (54). pp. 270-274. ISSN 2078-1016

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Роль віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів In: Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ Наші книги, м. Чернівці, Україна, pp. 35-36.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Оцінювання інформаційно-комунікаційної підтримки забезпечення громадськості доступом до публічної інформації на рівні районних відділів освіти та обласних управлінь освіти в Україні ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) International approaches to the definition of multicultural competence in modern pedagogical science Матеріали методичного семінару “Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади: практика реалізації” (Київ, 3 квіт. 2014 р.). pp. 140-146.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Multicultural Competence - diversity of approaches to the definition of this concept in contemporary educational thought Yezyki: obce w szkole, 4.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Паращенко, Л.І. (2014) Three whales management vertical in school education. Quality? Transparency? Interaction? Освітня політика. Портал громадських експертів.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Паращенко, Л.І. and Терещенко, А.Б. (2014) Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість, взаємодія Агенція розвитку освітньої політики, м. Київ, Україна.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2014) Каталог інноваційних проектів та освітніх інновацій ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Б

- Білоус, О.В. (2014) The place of information and communication technologies in German education system In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, p. 7.

- Білоус, О.В. (2014) Concept of teacher’s competence in ICT in the european education area Вища освіта України, 3 (54). pp. 320-323.

- Білоус, О.В. (2014) Standardization of teacher's ICT competence in European Union member countries In: Педагогічна компаративістика: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 180-182.

Білоус, О.В., Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Лещенко, М.П., Малицька, І.Д., Морзе, Н.В., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В., Тимчук, Л.І., Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті Атіка, м. Київ, Україна.

Г

- Гриценчук, О.О. (2014) Information and communication skills elementary school students in Вelgium (flemish community): general approach to the content and assessment Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (44). pp. 1-12. ISSN 2076-8184

- Гриценчук, О.О. (2014) Національне оцінювання учнів Бельгії (Фламандська спільнота). Моніторинг ІК-компетентності учнів початкових класів - 2012 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2014) Медіаграмотність як складова ІК-компетентності учнів: досвід Бельгії. In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності НАУ, м.Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2014) Перспективи впровадження моніторингу ІК-компетентності учнів в контексті євроінтеграційних процесів. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції, 2014. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 16-18.

Д

Довгань, А.І., Пужайчереда, Л.М. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2014) Ми обираємо здорове харчування:навчально-методичний посібник навчального курсу за вибором для 8(9) класів ЗНЗ ТОВ "Друкарня Вольф", м. Київ, Україна.

К

- Кравчина, О.Є. (2014) Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя Інформатика.

- Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів середньої школи у Чеській Руспубліці In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст Педагогічна думка, Інститут педагогіки НАПН України, pp. 182-184. ISBN 978-966-644-365-9

- Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи у Словаччині In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 35-37.

- Кравчина, О.Є. (2014) Оцінювання ІКТ компетентності учнів середньої школи: досвід Чехії та Словаччини Матеріали Дев’ятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014).

- Кравчина, О.Є. and Білоус, О.В. (2014) ICT competence in the general secondary education in Germany, the Czech Republic and Slovakia ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

Л

- Лещенко, М.П. (2014) Застосування номотетичного та ідеографічного підходів у педагогічних дослідженнях In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 42-45.

Лещенко, М.П. (2014) The development of information and communication competence of teachers and students of the Scandinavian countries (for example Sweden) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посібник / За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. . Атіка, м.Київ, Україна.

- Лещенко, М.П. and Тимчук, Л.І. (2014) Approaches to standardization of students information and communication competence development: the polish experience Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 33-46.

Лещенко, М.П. and Тимчук, Л.І. (2014) The development of media competencies of teachers in today's information society: the Polish experience Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посібник / За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. . Атіка, м.Київ, Україна.

М

- Малицька, І.Д. (2014) Formation of ICT competencies of students in virtual learning communities: foreign experience In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 45-48.

- Малицька, І.Д. (2014) Information and communication technologies in secondary education UK In: Pedagogical Comparativistic-2014: qualitative dimension of education abroad and Ukrainian context Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 187-189.

- Малицька, І.Д. (2014) Formation and assessment of IT-competence in the United Kingdom: educational reform Information Technologies and Learning Tools, 5 (43). pp. 15-26. ISSN 2076-8184

- Малицька, І.Д. (2014) Підходи щодо формування ІК-компетентності у школах Великої Британії Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014) . (Submitted)

- Малицька, І.Д. (2014) Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід) Інститут педагогіки НАПН України.

О

- Овчарук, О.В. (2014) Сучасне бачення інформаційно-комунікаційної компетентності у міжнародному вимірі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-52.

- Овчарук, О.В. (2014) Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи. Інформаційний бюлетень №3, 2014 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-комунікаційна компетентність у сучасному обгрунтуванні In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ» Наші книги, м.Чернівці, Україна, pp. 17-18.

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій як осередок порівняльно-педагогічних студій міжнародного досвіду ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (2014) Проблеми оцінювання ІК-компетентності в системі загальної середньої освіти : загальні підходи Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. (2014) The notion of information and communication competence: modern context In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Матеріали науково-практичної конференції " Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . НАУ, м.Київ, Україна, p. 1.

- Овчарук, О.В. (2014) Information and communication competence in contemporary statement In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Чернівці, Україна.

- Овчарук, О.В. (2014) Civic Education Implementation Experience on Ukrainian Schools British Journal of Science,Education and Culture, 1 (5). p. 8.

- Овчарук, О.В. (2014) Democratization of education as a factor of education for democratic citizenship implementation in european countries In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014) Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. and Нежинська, О.О. (2014) Ukrainian experience of the post-graduate education gender studies in the context of society democratisation Вища школа лінгвістична.

- Овчарук, О.В. and Сороко, Н.В. (2014) The comparative education studies review in the sphere of information and communication competence justification Збірник наукових праць до 15-річчя ІІТЗН НАПН України.

П

- Павленко, Олена Олександрівна, Пугач, В.Б. and Тимченко-Міхайліді, Н. С. (2014) Professional training in the field of customs and foreign economic activity in the context of globalization and standardization Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія», 1 (199). pp. 266-271. ISSN 2222-8624

С

- Сороко, Н.В. (2014) Стратегії моніторингу інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах Європейського Союзу (досвід Латвії, Літви та Естонії) Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество", 1 (17). pp. 590-616. ISSN 1436-4522

- Сороко, Н.В. (2014) Problem of evaluation of teachers’ information and communication competence Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал, 8 (204). pp. 32-37. ISSN 1561-6886

- Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2014) Using Web technology in teachers philological specialties professional activity Комп'ютер у школі та сім'ї, 1 (113). pp. 33-38. ISSN 2307-9851

- Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2014) Use ICT for assessment information and communication competency of teachers (Estonian experience) Наукові записки, 5 (1). pp. 55-61. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

- Сороко, Н.В. (2014) Oцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів (досвід Eстонії і Латвії) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. (Unpublished)

- Сороко, Н.В. (2014) The problem of assessment teachers information and communication competence (experience of Lithuania and Estonia) Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р.. pp. 239-248.

Ш

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за листопад - грудень 2013 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за січень - лютий 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за березень - квітень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за травень - червень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за липень - серпень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Monitoring the use of website "Electronic scientific specialized edition of" Information Technology and Learning Tool "using Google Analytics: Comparative Analysis for September - October 2014 [Experiment]

Я

Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) 3.1. The use of virtual social networks in general secondary education Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: Посібник . Атіка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun Jun 4 02:50:40 2023 EEST.