Items where Division is "Нumanities Еducation Department" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 22.

Article

- Бабій, І.В. (2014) Specificity of professional and language activity in the field of services sector (lingual-didactic aspekt) Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Педагогика (LI). pp. 128-133.

- Бабій, І.В. (2014) Взаємодія різнотипних підходів до вивчення української мови у професійно-технічних закладах (ПТНЗ) сфери обслуговування Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогічна майстерність і педагогічні технології". pp. 398-400. ISSN 978-5-906626-17-2

- Бабій, І.В. (2014) К вопросу о критериях, показателях и уровнях сформированности профессиональной речи у будущих работников сферы услуг (на примере парикмахеров) Сучасні інформаційнійні технологіїта інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід проблеми (39). pp. 83-88. ISSN 978-966-2337-01-3

- Будник, О.Б. (2014) Structural-Functional Approach to the Modeling of the System of Social and Pedagogical Tendency of Professional Training of Future Teachers of Elementary School Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (19). pp. 30-34. ISSN 2308-5258

- Будник, О.Б. (2014) Action-technological readiness of future primary school teacher for social and educational activity (based on the results of experimental study) / O. B. Budnyk Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (22). pp. 6-10.

- Будник, О.Б. (2014) Training of a future teacher in content-and-functional modelling of social and pedagogical activity Наукова скарбниця освіти Донеччини, 1 (18). pp. 49-56. ISSN 2311-1143

- Будник, О.Б. (2014) Influence of socio-psychological factors on the results of the training of future professionals Категория “социального” в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием, (Ульяновск, 2–3 апреля 2014 г.) в 2 ч. (Ч.2). pp. 357-362. ISSN 978_5_9904777_7_3

- Будник, О.Б. (2014) Theoretical Concepts of Preparing Future Teachers for Social and Educational Activities at Primary School Педагогіка і психологія професійної освіти (22). pp. 49-58. ISSN 2218-5186

- Васянович, Г.П. (2014) Philosophy of Vocational Education in Self-concept of Academician Nellia Nychkalo Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. pp. 478-484. ISSN 978-966-136-195-8

- Васянович, Г.П. (2014) Духовная культура и антикультура: возможности ИКТ в воспитании студенческой молодежи Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 76-80.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовное творчество и общество Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка (51). pp. 3-7.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовная культура и антикультура: возможности ИКТ в воспитании студенческой молодежи Сучасні інформаційні технології та інноваційні методикинавчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід проблеми. Збірник наукових праць. (37). pp. 76-80.

- Васянович, Г.П. (2014) Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 9-16. ISSN 2218-5186

- Васянович, Г.П. (2014) Philosophy of Vocational Education in Self-concept of Academician Nellia Nychkalo Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : збірник науких праць. pp. 478-484.

- Васянович, Г.П. (2014) Didactic Principles of Future Specialists’ Professional Skills Formation for Professions of “Person – Person” Type Педагогіка і психологія професійної освіти (22). pp. 7-29. ISSN 2218-5186

- Васянович, Г.П. (2014) Костянтин Ушинський – класик світової педагогіки Костянтин Ушинський : наук. праці / [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський].. pp. 17-23.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовное творчество и общество Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка (51). pp. 3-7.

- Музальов, О.О. (2014) Психолого-педагогічні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 42-54. ISSN 2218-5186

- Музальов, О.О. (2014) Профессиональная культура и ее роль в формировании профессиональных качества специалиста в условиях профессионально-технической школы Молодой ученый (4). pp. 1040-1045. ISSN 2072-0297

- Музальов, О.О. (2014) Культурологическая составляющая профессионального образования в процессе формирования культуры учащихся ПТУЗ Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 9-19. ISSN 2218-5186

- Онищенко, В.Д. and Васянович, Г.П. (2014) Didactic Principles of Future Skilled Workers’ Professional Qualities Formation. Педагогіка і психологія професійної освіти. pp. 7-25. ISSN 2218-5186

Monograph

- Онищенко, В.Д. (2014) Fundamental pedagogical theorys Project Report. "Норма", м. Львів, Україна.

This list was generated on Mon Oct 18 01:25:36 2021 EEST.