Items where Division is "Generic resouse" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | К | П | С | Т | Х
Number of items: 27.

І

- ІІТЗН, НАПН України (2016) The meeting №1 from 01.21.2016 g. Ukrainian methodological seminar for young scientists "Information and communication technologies in education and research" [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 1 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 18.01.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session III Ukrainian scientific-methodical seminar "Systems of training and education in computer-oriented environment" from 02.08.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and learning Tools of NAPS of Ukraine In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України 2016 ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-228.

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 2 Ukrainian scientific-methodical seminar "Systems of training and education in computer-oriented environment" from 21.01.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 4 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 14.03.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 5 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 19.04.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 6 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 23.05.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 8 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 16.06.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 9 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 19.09.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 10 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 17.10.2016 [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2016) Session 11 Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer-oriented environment" from 21.11.2016 [Audio]

ІІТЗН, НАПН України (2016) Collection of materials the ІV All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists "Scientific youth 2016" (15 decem. 2015, с. Kyiv) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

А

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2016) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-453-3

Б

- Балалаєва, О.Ю. (2016) Design of Electronic Textbooks in Latin Language for Higher Agricultural Educational Institutions Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Балалаєва, О.Ю. (2016) Design of Electronic Textbooks in Latin Language for Higher Agricultural Educational Institutions Dissertation candidate thesis, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Тихонкова, І.О. (2016) The proceedings of the seminar on the use of the international scientometric database Web of Science In: Cемінар з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of Science, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Бондаренко, О.В. (2016) Role curator of the academic group in the formation of a professional orientation of future mining engineers Педагогіка вищої та середньої школи (48). pp. 132-139. ISSN 2304-4470

К

- Кочарян, Артур Борисович (2016) Developing the Information and Communication Competencies of the Humanitarian Faculty’s scientific-pedagogical staff at classicaluniversities Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН.

- Кочарян, Артур Борисович (2016) Developing the Information and Communication Competencies of the Humanitarian Faculty’s scientific-pedagogical staff at classicaluniversities Dissertation candidate thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

- Петренко, С.В. (2016) Delphi system as a forming tool of ICT competences future teacher of computer science in the elementary school in learning of visual programming Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН.

- Петренко, С.В. (2016) Delphi system as a forming tool of ICT competences future teacher of computer science in the elementary school in learning of visual programming Dissertation candidate thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

С

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Лупаренко, Л. А. and Гриценчук, О.О. (2016) The proceedings of the seminar on the establishment of profiles of research teams and the inclusion of scientific publications in international scientometric databases In: Cемінар з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки), м. Київ, Україна. (Unpublished)

Т

- Ткачук, В. В. (2016) Career-oriented modeling: informed choices mining profession Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи. pp. 334-337.

- Ткачук, В. В. and Хоцкіна, С. М. (2016) The use of ICT in the preparation of mining engineers in universities In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан досягнення перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції (14-20 березня 2016 року) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 175-177.

Х

- Хоцкіна, С. М. and Ткачук, В. В. (2016) Formation professional mobile specialist mining section in conditions of modern production Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (17 лютого 2016 року). pp. 680-685.

This list was generated on Wed Oct 20 14:06:18 2021 EEST.