Items where Division is "Digital training resources Laboratory" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | Л | Р | С
Number of items: 24.

Б

- Белан, Владислав Юрійович (2017) The use of distance learning in Poland: Trends and Prospects In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 45-47.

- Белан, Владислав Юрійович (2017) Preparation of the future teachers of the using of vocational courses with distance learning technologies at the universities in Poland In: Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (28 лютого 2017 року, м. Київ) ТОВ "СІК Груп Україна", м. Київ, Україна, pp. 133-136.

- Белан, Владислав Юрійович (2017) Distance learning in universities of the republic of Poland: essence and organization features Теорія і методика професійної освіти, 1 (12). pp. 1-13.

- Белан, Владислав Юрійович (2017) The use of distance learning in PhD. training at the universities in Poland by the example of the University of Warsaw In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 25-26. ISBN 978-966-644-365-9

- Белан, Владислав Юрійович (orcid.org/0000-0002-7015-6508) (2017) The use of distance learning in doctoral studies at universities of the Republic of Poland by the example of Warsaw University In: "Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС" Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна, pp. 7-11.

- Белан, Владислав Юрійович (orcid.org/0000-0002-7015-6508) (2017) Features of the use of mobile education in the vocational education system of Ukraine and Poland In: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу" Ін-т ПТО НАПН України, ДНЗ "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування", м. Київ - м. Одеса, Україна, pp. 16-20.

- Белан, Владислав Юрійович (2017) The use of mobile learning in vocational educational institutions of Ukraine and Poland Збірник наукових праць п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". pp. 194-197.

- Белан, Владислав Юрійович (2017) Use of mobile education in vocational schools in the Republic of Poland In: "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи": тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції Редакційно-видавничий центр ХНУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 171-172.

В

- Варава, Ірина Павлівна (orcid.org/0000-0001-5168-2775) (2017) Content analysis of the content of the concept of "cognitive independence" Професійна освіта: проблеми і перспективи (13). pp. 5-10. ISSN 2411-6238

Г

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2017) Stages of the Creation of the Electronic Educational Resource "Electrical Engineering With the Basics of Industrial Electronics" In: Professional pedagogy and andragogy: topical issues, achievements and innovations Друкарня С.Г. Щербенка "Літерія", м. Кривий Ріг, Україна, pp. 162-164.

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2017) Formation of professional mobility of future electricians in the conditions of networked educational environment In: Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. ПП «Ліана-М», м. Львів, Україна, pp. 76-80.

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2017) a comprehensive approach to the definition of the essence of the concept of "pedagogical conditions for the use of electronic educational resources in the vocational training of future electricians" Професійна освіта: проблеми та перспективи, 13. pp. 11-15. ISSN 2411-6238;2411-3425

- Гермак, Ольга Леонідівна (2017) STEM-technology in the professional training of future electricians Наукові записки Малої академії наук України. Серія: педагогічні науки (9). pp. 86-91. ISSN 978-966-2633-85-6

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2017) Adaptive approach in controlling and assessing the training of future electricians Адаптивне управління:теорія і практика, 2 (3).

- Гермак, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-0739-2794) (2017) Modeling the content of the electronic educational resource for future electricians In: Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді - основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 49-50.

- Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) (2017) E-complexes of educational disciplines for vocational schools In: Information and communication technologies in modern education: experience, problems, perspectives ВР та НВД ЛДУ БЖД, м. Львів, Україна, pp. 310-314. ISBN 2411-4685

- Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) and Петренко, Лариса Михайлівна (2017) Development of informational and analytical competence of pedagogical workers of professional educational institutions Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики. pp. 320-328.

К

Карташова, Л.А. (orcid.org/0000-0002-1270-4158), Юрженко, В.В., Гуралюк, А.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменна, Л.С. (orcid.org/0000-0003-3813-5894), Зуєва, Альона Борисівна, Шупік, І.М., Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) and Шевченко, Віктор Леонтійович (2017) Information and educational environment of vocational schools "Полісся", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-655-863-6

Л

- Липська, Лариса Василівна (orcid.org/0000-0002-0674-062X) (2017) Technological approach to the use of resources of information and education environment of vocational schools Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 5. pp. 168-171. ISSN 2411-4685

Лузан, П.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Белан, Владислав Юрійович, Зуєва, Альона Борисівна, Кононенко, Андрій Геннадійович, Закатнов, Д.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Орлов, В.Ф., Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Злочевська, Л.С., Байдулін, В.Б., Базелюк, Олександр Васильович, Ягупов, Василь Васильович, Петренко, Лариса Михайлівна, Шевченко, Віктор Леонтійович, Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Голуб, І.І., Мищишен, А. В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Герлянд, Т.М., Пащенко, Т.М., Романов, Л.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П. and Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005) (2017) Vocational education: informational and analytical materials on the results of the qualifying phase of research ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-331-543-0

Р

- Радкевич, В.О. and Гуменний, О.Д. (2017) SMART-complexes of educational disciplines for vocational institutions Професійно-технічна освіта, 2 (75). pp. 8-12.

- Радкевич, В.О., Лузан, П.Г. and Кравець, С.Г. (2017) Standardization of vocational education in the context of european integration Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії та практики. pp. 259-267.

- Ростока, Марина Львівна (2017) Pedagogical Сonditions of Formation of Future Accounting Clerks’ Professional Competence in Accounting Data Registration Dissertation candidate2 thesis, Українська інженерно-педагогічна академія.

С

Свистун, Валентина Іванівна, Зуєва, Альона Борисівна and Луговська, Еліна Михайлівна (2017) Professional thinking of specialists as a problem of professional pedagogy Вид-во Євенок О. О., м. Житомир, Україна, pp. 298-319. ISBN 978-617-7607-14-3

This list was generated on Sat Nov 27 07:38:03 2021 EET.