Items where Division is "Department of Professional and Higher Education and Law" and Year is 2018 Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | Г | К | Н | О | П | С | У
Number of items: 29.

S

- Stoychik, T. (orcid.org/0000-0002-6106-9007) (2018) The world labor market and the peculiarities of its formation Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2 (26). pp. 192-198. ISSN 2708-0994

- Stoychik, T. (orcid.org/0000-0002-6106-9007) (2018) Requirements to the labor market to the competences of specialists in foreign countries Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 4 (28). pp. 140-144. ISSN 2313-7525

В

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2018) Boris of a new Ukrainian school and modern school mission of teachers Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХІХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 жовтня 2018 р. (19). pp. 99-104. ISSN 2523-4900

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2018) Conditions of implementation of ICT in the system of postgraduate pedagogical education In: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна, pp. 34-36.

Г

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027) (2018) Psychological and pedagogical principles of formation of professional speech readiness of students of economic college Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 6 грудня 2018 року), 2. pp. 108-117.

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027) (2018) Methodical features of conducting binary classes in the training of junior specialists in economics In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 93-95.

К

- Купрієвич, Вікторія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-8196-8309) (2018) Model of VET institutions leaders’ professional self-improvement in the process of in-service training Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка (15). pp. 41-47. ISSN 2223-5752

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Молчанова, А.О. (orcid.org/0000-0001-9738-7341), Клокар, Н.І., Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Олійник, В.В., Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832), Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649), Зубко, А.М., Дей, Марина Олександрівна (orcid.org/0000-0002-0626-8089), Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Бондар, В.І., Ковальчук, В.І., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Скрипник, М.І., Сіданіч, І., Лушин, П. В. (orcid.org/0000-0002-9549-1759), Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X), Карамушка, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0622-3419), Брюховецька, О. В., Братко, Марія Василівна, Ануфрієва, О.Л. (orcid.org/0000-0002-8465-1681), Снісаренко, О.С., Кравчинська, Т.С. (orcid.org/0000-0002-7521-3508), Капченко, Л.М., Капченко, Р.М., Самойленко, О. М., Самойленко, Олексій Олександрович, Котенко, О.В., Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Ляхоцька, Л.Л., Антощук, С. В. (orcid.org/0000-0002-2857-5274), Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014), Рябова, З.В. (orcid.org/0000-0001-9373-7121), Драч, І.І., Тимошко, Г.М. and Андрощук, І. М. (orcid.org/0000-0002-3557-793X) (2018) Innovative Technologies and Management: Col. monograph Project Report. Інтерсервіс, м. Київ, Україна.

О

- Отамась, Інна Григорівна (orcid.org/0000-0002-3098-2274) (2018) Information techologies in the management of educational instituons Вісник національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу (903). pp. 18-25. ISSN 0321-0499

Отич, О.М., Задорожна, Л. К., Рябова, З.В., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Тимошко, Г.М., Сидоренко, В.В., Левчишена, О. М., Махиня, Т. А., Дубініна, О. В., Любченко, Н.В., Кравчинська, Т.С., Нежинська, О.О., Букорос, Т. О., Штангей, С. В., Здрагат, С. Г., Айрікян, А. С. and Гриньова, М. В. (2018) New requirements for the competencies of school leaders in Ukraine КультурКонтакт, м. Київ, Україна.

- Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832), Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140) and Олійник, В.В. (orcid.org/0000-0002-2576-0722) (2018) Problems and prospects of postgraduate education development in the information society Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (65). pp. 25-36. ISSN 2076-8184 (In Press)

П

- Пащенко, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0002-6232-6407) (2018) Pedagogical conditions of socialization of students with hearing impairments in professional education units In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності" (25 квітня 2018 року) КПГТЛ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 171-174.

- Пащенко, Ольга Василівна (2018) Readiness of pedagogical workers of professional education institutions to professional activity in the conditions of inclusion In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: Збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (19 квітня 2018 року) Агроосвіта, м. Київ, Україна, pp. 124-126.

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2018) Methodical approaches to the formation of a professional culture of junior specialists in finance and credit in modern conditions In: Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. вчен., 7 квітня 2015 року Білосток, м. Ірпінь, Україна, pp. 21-23. ISBN 978-966-337-349-2

С

- Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014) (2018) A competitive graduate is new philosophy of vocational education institution In: Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р. КПГТЛ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 200-204.

- Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014) (2018) Educational process: Orientation to learning outcomes Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини (3). pp. 28-37.

- Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000‐0002‐7177‐3014) (2018) The evaluation system should be open, and each evaluation should be justified and objective Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 93-95.

- Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014) and Синенко, С.І. (2018) Providing easy space availability professional (professional and technical) education for students with special needs Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 415-420.

- Стойчик, Т.І. (2018) Modern views on the training of competitive professionals In: Управління якістю освіти: досвід та інновації. Матеріали других Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 80-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора В. С. Пікельної Західнодонбаський інститут ПрАТ; "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом", м. Павлоград, Україна, pp. 104-105. ISBN 978-966-331-590-4

- Стойчик, Т.І. (2018) National qualifications framework as a tool to ensure the quality of vocational education. Професійна освіта: проблеми і перспективи (14). pp. 44-48. ISSN 2411-6238

- Стойчик, Т.І. (2018) Social interaction in ensuring the quality of professional (vocational) education Virtus (28). pp. 118-121. ISSN 2410-4388

- Стойчик, Т.І. (2018) Integration-communicative dimension of information-educational space of vocational education institution Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 16. pp. 45-50.

- Стойчик, Т.І. (2018) Formation of the modern labor market: analysis of labor supply and demand Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 17. pp. 101-105. ISSN 2223-5752

- Стойчик, Т.І. (2018) Modern directions of scientific research on quality management of training of competitive specialists Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2 (81). pp. 188-192. ISSN 2413-1865

- Стойчик, Т.І. (2018) The system of quality assessment of vocational training in the countries of the European Union Педагогічний альманах, 37. pp. 205-209.

- Стойчик, Т.І. (2018) Quality management of training of competitive specialists: modern research Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону «Про освіту». pp. 62-70.

- Стойчик, Т.І. (2018) Training of competitive specialists using elements of dual form of education In: "Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу": збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму 22-23 березня 2018 року Льотна академії Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна - м. Харків, Україна, pp. 102-106.

У

- Уклеїна, Лілія Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-3826-9462) (2018) Formation of the educational environment of a vocational education institution In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності" Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 5-10.

- Уклеїна, Лілія Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-3826-9462) (2018) Formation of the educational environment of a vocational education institution In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності" Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 5-10.

This list was generated on Sun Jan 29 04:54:19 2023 EET.