Items where Division is "Department of Open Education and Scientific Information Systems" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | К | Л | Н | С | Т | Я
Number of items: 37.

І

- Іванова, С.М. (2017) Use of electronic scientific libraries for informational and analytical support of scientific activity In: Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 31-35.

- Іванова, С.М. (2017) Digital open systems of informational and analytical support of psychological and pedagogical researches In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Іванова, С.М., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2017) Report on the research work "The system of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems" (final) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

А

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2017) The model of linguistic teachers’ competency development on designing multimedia electronic educational resources in the Moodle system Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). pp. 50-60. ISSN 2076-8184

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2017) Using the H5P service for teaching language disciplines In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Збірник матеріалів наукової конференції 2017 . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 6-8.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2017) Observance of organizational and pedagogical conditions in the design of multimedia electronic educational resources on language disciplines in the Moodle system In: Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня –31 березня2017 . Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ, Україна, pp. 550-552.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2017) Overview of the Read Aloud module for learning foreign languages in the Moodle system In: П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управ- ління навчанням Moodle» . КНУБА, м. Київ, Україна, p. 29.

Б

- Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Рамський, Ю.С. (orcid.org/0000-0003-2296-0654), Франчук, В.М. (orcid.org/0000-0002-9443-6520), Франчук, Н.П. (orcid.org/0000-0002-0213-143X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) The Role of the Scientific School of Academician M. I. Zhaldak in the Informatization of Secondary and High Pedagogical Education in Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

К

- Коваленко, О.М. (2017) Open Web-resources for adult music education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 54-59.

- Коваленко, О.М. (2017) Characteristics of modern information resources for the musical self-education of adults In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: Збірник матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції . Ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 134-137.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Educational gamification to improve learning efficiency In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . НАУ, м. Київ, Україна, pp. 34-36.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Internet communication by means of social networks In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 59-62.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Culture of Internet communication in the process of interpersonal communication in social networks In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” , 5 . ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир, Україна, pp. 321-324.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Foreign experience of the use of "Minecraft:Education Edition" in project activity Інформаційні технології в освіті, 32. pp. 86-98. ISSN 1998-6939

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) and Кравченко, А.О. (orcid.org/0000-0001-9763-3530) (2017) Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка: Педагогічні науки., 3 (89). pp. 5-11. ISSN 2076-6173

Л

- Лупаренко, Л. А. (2017) The Selection of Electronic Open Journal Systems for Scientific Editions in the Field of Educational Research Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 324-343. ISSN 2076-8184

- Лупаренко, Л. А. (2017) Electronic Open Journal Systems in Scientific and Pedagogical Researches [Teaching Resource]

- Лупаренко, Л. А. (2017) Stages of implementation of electronic scientific journal In: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2017» . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-155.

Н

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2017) Main directions of integration of the ORCID system with institutional support systems for research activities In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2017) Integration of IDs ORCID with the Digital Library NAES of Ukraine In: Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ) . БДПУ, м. Бердянськ, Україна, pp. 162-164.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2017) Assessment of personal contributions of scientific and pedagogical workers in the development of science by means of statistical reports of the Digital Library In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202) (2017) Recommendations for users on the provision of information resources to the Digital Library NAES of Ukraine [Teaching Resource]

С

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2017) The Using of Electronic Systems of Open Access in the Process of Training of Future Software Engineers Молодь і ринок, 9 (152). pp. 23-30. ISSN 2308-4634

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Єремєєв, В.С. (2017) The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions Information Technologies in Education, 3 (32). pp. 7-20. ISSN 1998-6939

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Іванова, С.М., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2017) The model of information and analytical support of educational research based on electronic systems of open access Information Technologies and Learning Tools, 3 (59). pp. 134-154. ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Лупаренко, Л. А. (2017) Information and analytical support of scientific and pedagogical researches on the basis of electronic open journal systems In: Збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці» 18-19 травня 2017 р. . Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Лупаренко, Л. А. (2017) Experience of using «Open Journal Systems» software platform for information support of scientific and educational activity Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). pp. 196-218. ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Лупаренко, Л. А. (2017) Use the "Open Journal Systems" electronic open journal system for information and communication support of the educational process In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 47.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) and Новицький, О.В. (2017) The procedure of implementation of electronic scientific journal using the Open Journal Systems software platform Інформаційні технології в освіті, 3 (32). ISSN 2306-1707

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Носенко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Training of high-qualified scientists on information and communication technologies in education Науковий часопис. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 19 (26). pp. 25-34. ISSN 2411-8869

Т

- Тукало, С.М. (2017) Problems of preservation of uniqueness of scientific publications in electronic libraries and other electronic resources In: Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 109-114.

Я

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) About application of electronic open systems in training of scientific personnel of the highest qualification Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 130-135.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Some aspects of the application of international science-computer systems and databases in the training of post-graduate students and doctoral students In: Теоретико практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці . Ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 141-145.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) The using Google Academy as a source for scientific research In: Тези науково-практичної конф. "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльност" . НАУ, м. Київ, Україна.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Information and analytical support of scientific mass events using electronic social networks In: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» . ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, Україна.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218), Весельська, Ю.А. and Вербельчук, Б.В. (2017) The using Google Analytics statistics to create for the image of a research institution Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 груд. 2017 р., м. Київ).

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Філатова, О.В. and Климчук, Д.М. (2017) Monitoring of the dissemination of own scientific results with the use of statistical services of electronic libraries Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 груд. 2017 р., м. Київ).

This list was generated on Mon Apr 22 06:06:13 2024 EEST.