Items where Division is "Department of informatization of educational institutions" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Ж | Л | П | С
Number of items: 23.

Є

- Єчкало, Ю.В. (2007) Computer modeling in a process of profile learning of physics Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 1 (46). pp. 58-60.

Б

- Биков, В.Ю. (2007) Key factors and modern instruments of system of education development Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (2). ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю., Гапон, В.В. and Плескач, М.Л. (2007) Cучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. and Дерба, Т.О. (2007) System of the automatic document processing in shell of base software Інформаційні технології і засоби навчання , 2 (3). ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. and Пилипчук, А.Ю. (2007) Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

Ж

- Жалдак, М.І. (2007) The problems of informatization of educational process at school and university Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. /Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології.

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2007) Influence of computer-oriented means of education on the development of eye-mindedness thinking of senior preschool age children Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (2). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2007) Psychological mechanisms of regulation of behavior of children of primary school age Формування інформаційного освітнього просторув процесі модернізації середньої загальної освіти: Колективна монографія. pp. 244-262.

Лаврентьєва, Г.П. and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2007) Guidelines for organizing and conducting scientific and pedagogical experiment . ІІТЗ Н НАПН України, м. Київ, Україна.

- Ліннік, О. П., Теплицький, І.О., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Шокалюк, С.В. (2007) Software support for computer modeling using Python language tools In: Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–16 березня 2007 р. . ПНПУ ім. В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 71-72.

П

- Поліщук, О.П., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Теплицький, І.О. and Бойко, А.С. (2007) Software support for system programming using Python language tools In: Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–16 березня 2007 р. . ПНПУ ім. В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 57-58.

С

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2007) Maxima 5.13: user's handbook [Teaching Resource]

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) Shell CLIPS as a means of studying expert systems Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 5 (12).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) Psychological conditions of effective creative work on computer modeling In: Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві» , 5 (5). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) Computer simulation of absolute and relative motions of the planets the solar system Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету : Серія педагогічна : Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти, 13. pp. 211-214.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) The application of computer algebra system Maxima to generate mathematical texts in distance learning Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання, 3 (8).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) The application of computer algebra system Maxima to generate mathematical texts in distance learning In: Тези доповідей науково-практичної конференції «Нові технології навчання: психологічні аспекти» . ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2007) Computer modeling of the defining physical experiments In: Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті , 1 (1). КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О., Моісеєнко, Н.В. and Ліннік, О. П. (2007) The legalization of software in education Рідна школа, 2 (2).

- Семеріков, С.О. and Чумак, Д.О. (2007) Development of software for computer calculations goal In: Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві» . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Ліннік, О. П. and Теплицький, І.О. (2007) The new technical teaching tool - e-book Рідна школа, 7 (8).

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Теплицький, І.О. and Моісеєнко, Н.В. (2007) Development of a graphical interface to the system Maxima computer mathematics in Python environment In: Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві» , 1 (5). Міністерство національного розвитку та будівництва України, м. Кривий Ріг, Україна.

- Словак, К. І. (2007) Formation of intellectual and communicative skills of university students of economic in the study of Mathematics Освітянські обрії: реалії та перспективи, 3 (3). pp. 131-133.

This list was generated on Sun May 19 10:27:46 2024 EEST.