Items where Division is "Department of Biological, Chemical and Physical Education" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | В | Г | З | К | М | Н | С
Number of items: 104.

K

- Korshevniuk, T. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Вiological education of ukrainian students: changes in content In: Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz ГО «Європейська наукова платформа», м. Відень, Австрія, pp. 50-53. ISBN 978-617-7171-80-4

В

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Functional features of the course by the choice of organic chemistry for senior school In: VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Іn anticipation of a new attractor In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Фенікс", м. Київ, Україна, pp. 17-20.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Topical issues of organic Chemistry in school textbook profile level In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 24-25. ISBN 978-966-644-469-4

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Generalization knowledge of organic chemistry: diversity and relationships of organic substances In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 91-93.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) The variety of organic substances and their relationships Біологія і хімія в рідній школі, 3 (132). pp. 9-11.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Organic matter, Grade 11. Program course of choice Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 40-43.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Educational reform in terms of synergetics In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 52-56. ISBN 978-966-1569

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Study of levelsof structural organizationof organic substances Біологія і хімія в рідній школі, 5 (135). pp. 8-10.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Bioorganic chemistry, grade 11 Біологія і хімія в рідній школі, 5 (135). pp. 35-37.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Courses in the choice of chemistry in the structure of modern educational environment In: Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір” Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 64-65.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Аbout courses for choice of organic chemistry for the profile of the school Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 10-12.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Virtual Museum of periodic system of chemical elements In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна, pp. 22-24.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) The leading ideas of natural science in the content of school chemical education Український педагогічний журнал, 4. pp. 42-51. ISSN 2411-1317

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Development of the optional course "organic substances" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 153-154. ISBN 978-966-644-524-0

Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) and Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) Teaching chemistry to elementary school students КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-39-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Competency-oriented tasks in chemistry as a way of implementing a competent approach in education In: Проблеми сучасного підручника "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, pp. 29-30. ISBN 978-966-644-469-4

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Problem situation when solving chemical problems In: Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика (3 квітня 2019 року) ТОВ Твори, м. Вінниця, Україна, pp. 92-94. ISBN 978-966-949-039-1

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Calculating tasks in modern school chemical education ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27–28 лют. 2019 року. pp. 70-75. ISSN 978-966-2989-96-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Using mini-projects when choosing tuition courses In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 18 квіт. 2019 р.) ПП Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 66-68.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Use of mini-projects in chemistry training in grade 9 Біологія і хімія в рідній школі, 1 (130). pp. 6-10.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Exercises for chemical calculations in a school chemistry course in the light of competency-based learning In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 98-99.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The decision of examples in chemistry, grades 10‒11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 34-37.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Using methods of problem-based learning when teaching a course "decision of examples for chemistry, grades 10-11" In: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» СМП “Тайп”, м. Тернопіль, Україна, pp. 101-103.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Exercises in chemistry in the of competency-based learning. In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 21-24. ISBN 978-966-644-508-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Formation of critical thinking during mini-projects in chemistry lessons In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 14-17. ISBN 978-966-1569

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The role of museums in enhancing pupils' research activities In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна, pp. 25-27. ISBN 978-966-97763-7-2

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The use of propedeutical knowledge of natural science in teaching chemistry Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 11-17.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The role of calculation tasks of chemistry in the implementation an a education on competent basis. In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рікм. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 154-155. ISBN 978-966-644-524-0

Г

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2019) Organization of the project activity of students of the gymnasium by means of a modern textbook of physics In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 32-34. ISBN 978-966-644-469-4

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2019) Competency approach as a paradigm of modern school physical and higher pedagogical education In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 14-18.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2019) Foreign experience in the formation of a gymnasium course of physics on a competent basis In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) ТзОВ Трек-ЛТД, м. Київ, Україна, pp. 102-104. ISBN 978-617-7263-79-0

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2019) Modernization of the basic course of physics and methods of its realization as a condition for the development of gymnasium education in the context of a new Ukrainian school. In: Практична філософія і Нова українська школа: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., м. Київ НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 111-113. ISBN 978-966-644-492-5

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2019) Educational projects in the high school physics course and their implementation by means of a modern textbook as a component of competence-based education Problems of a Modern Textbook (23). pp. 56-67. ISSN 2411-1309

Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X), Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0002-6984-7918), Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0003-4825-1426) and Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2019) Physics and Astronomy (standard level, under the curriculum of the authors' team under the direction of OI Lyashenko) textbook for the 11th form of general secondary education institutions for 11 classes of general secondary education institutions Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-500-4

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Using the BYOD principle in creating key competences "Environmental literacy and healthy living" in gymnasiums and lyceums In: Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 листопада 2019 р. Національний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна, pp. 309-312.

З

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) Motivational function of textbook of physics In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 49-50. ISBN 978-966-644-469-4

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) In-depth and specialized study of physics at school In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 28-31.

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) Assessment of academic achievements of gymnasium students in physics in terms of competency training In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 181-182. ISBN 978-966-644-464-9

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) Physics textbook for gymnasium as a means of implementation of the active approach Проблеми сучасного підручника (22). pp. 77-85. ISSN 2411-1309

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) Implementation of "the Ecological Safety and Sustainable Development" Line through Physics Education in the Gymnasium In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Суми, Україна, pp. 169-172.

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2019) Methodical receptions of development of cognitive interest of students of gymnasium are on lessons of physics In: Фізика як змістовий і концептуальний елемент природничої освіти і її роль у процесі розбудови нової української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Чернігівські методичні читання з фізики. 2019" Десна Поліграф, м. Чернігів, Україна, pp. 49-51.

К

- Ковтуненко, В.О. and Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Aksìal chirality, or appears an additional isomer Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 2-5.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Cross-cutting content lines “Entrepreneurship and Financial Literacy” in the course of biology Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 16-20.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Modeling in Biology, grades 10 - 11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 30-33.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) The levels and forms of integration of science in primary, secondary and high school In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Суми, Україна, pp. 63-67.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Competence Oriented Tasks in Biology Teaching Біологія і хімія в рідній школі, 5 (134). pp. 11-14.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) School STEM-laboratory as an interactive museum In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Біла Церква, Україна, pp. 59-62. ISBN 978-966-97763-7-2

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Formation of subject biological and key competences by means of the optional course "Modeling in Biology, grades 10 - 11" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-156. ISBN 978-966-644-524-0

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Model-based competency oriented biology tasks In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 4 листопада 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-157. ISBN 978-966-644-517-2

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Situational tasks in the competency-oriented studying of biology Біологія і хімія в рідній школі, 1 (130). pp. 2-6.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of formation of the content of biological education in the profile school In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., м. Дніпро) СПД Охотнік, м. Дніпро, Україна, pp. 157-159.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тransformation of functions of the variative component of profile biological education In: VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Learning of the theme "Evolution of the organic world" Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 5-8.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тhe basic theoretical provisions of the designing of content of the educational textbook of biology for profile school In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 63-64. ISBN 978-966-644-469-4

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Didactic requirements to the design of courses of choice in biology for high school In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук в контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 71-73.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Ecological aspect of the course of the choice "Biological systems" In: Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,м. Київ, 3–4 травня 2019 р Видавничий дім Гельветика, м. Херсон, Україна, pp. 21-23. ISBN 978-966-916-819-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Determinants of the development of the content of school biological education in the Ukrainian chronotope Інноваційна педагогіка, 2 (11). pp. 51-58. ISSN 2663-6085

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Information component of the content the course of the choice "Biological systems" In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 174-175.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Biological systems, grades 10-11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 26-29.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Course on the choice "Вiological systems": content design In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 71-73. ISBN 978-966-1569

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of development of the competences of students in the educational process of biology Біологія і хімія в рідній школі, 5 (134). pp. 2-7.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Tasks to "Introduction" in the course of «Natural science», Grade 5 Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 20-23.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Pupils’ project activity during school biological education In: II International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration. Leipzig, october 25, 2019 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Riga, Latvia, pp. 6-9. ISBN 978-9934-588-18-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Designing a curriculum for the optional course of "Biological systems" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 156-157. ISBN 978-966-644-524-0

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Competence potential of course of choice "Biological systems" In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 4 листопада 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 158-160. ISBN 978-966-644-517-2

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Elective course curriculum «Biological systems», grades 10-11. Біологія і хімія в рідній школі, 1 (136). pp. 25-29.

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2019) Propedeutics of astronomical knowledge of high school students through the modern textbook of physics In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 68-69. ISBN 978-966-644-469-4

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2019) Competently oriented method of realization of the astronomical component of the educational branch "Natural science" at the level of basic education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 165-166. ISBN 978-966-644-254-0

М

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competent approach to the design of a variant component of the profile secondary biological education In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 18 квіт. 2019 р.) ПП Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 98-100.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competent-oriented tasks in school textbooks on biology In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 75-76. ISBN 978-966-644-469-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Health and Safety of Life, Grades 10 – 11 (35 hours, including 1 hour standby) Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 22-25.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Investigation of a component approach to competence-oriented teaching of biology to pupils of the eighth form Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 35-37.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competence-oriented tasks in school tutorials in biology In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 75-76. ISBN 978-966-644-469-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Environmental competence of students: її contents and possibilities of formation in the biology learning process In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 116-119. ISBN 978-966-1569

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Profile - one of the key trends for the development of school biological education in ukraine In: Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019 NGO «European Scientific Platform», c. London, Great Britain, pp. 73-74. ISBN 978-617-7171-80-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Educational environment in profile study of biology in Ukraine In: Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір” Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 134-135.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Realisation of the optional component of profile teaching of biology to education applicants in the context of competence approach In: Педагогічна освіта: теорія і практика ПП Зволейко Д.Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 146-151. ISBN 2309-9763

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Displaying health and human safety issues in school biology textbooks Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 162-170. ISSN 2411-1309

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Home first aid kit. Materials for the course on of the optional course "Health and safety of life, grades 10 - 11" Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 18-20.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) The program of the optional course "Health and Safety of Life. Grades 10-11”: purpose, objectives, structure and content In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 157-159. ISBN 978-966-644-524-0

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Electivecoursecurriculum «Healthandsafetyofhumanlife», grades 10-11 Біологія і хімія в рідній школі, 1 (136). pp. 29-33.

Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) and Рибалко, Ліна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6092-9442) (2019) Primary school students' biology training КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-38-3

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) The textbook of physics as a means of diagnosing the formation of the components of the subject competence of the students of the gymnasium In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 78-79. ISBN 978-966-644-469-4

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Diagnosing the formation of the components of subject competence of the gymnasium students through physics textbook Проблеми сучасного підручника. pp. 153-163. ISSN 2411-1309

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Practice of solving physical tasks in gymnasium and lyceum and its methodology of organization Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки, 1 (177). pp. 248-251. ISSN 2415–7988 (Print); 2521–1919 (Online)

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Methodological features of the implementation of the workshop solving problems on the topic "Gas laws" In: VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю від дня народження І. Г. Ткаченка РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна, pp. 97-99.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Complex pedagogical diagnostics in the process of formation subject’s competence of physics in gymnasium In: Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.) ФОП Вишемирський В. С., м. Херсон, Україна, pp. 192-195. ISBN 978-617-7783-21-2

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Didactic features of formation of ecological competence students to the gymnasium in learning physics In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю . Вінниченко М.Д., м. Суми, Україна, pp. 175-179. ISBN 978-966-1569

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Qualimetrics methods of evaluation levels formed of subject competence from physics In: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції "Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації" Мачулін, м. Харків, Україна, pp. 58-60. ISBN 978-617-7767-79-3

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Criteria of evaluation subject competence are from physics of students gymnasium In: Програма та реферативні матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти» Аксіома, м. Кам'янець-Подільський, Укураїна, p. 16.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Organization of educational and cognitive activity of gymnasium students in the process of forming competences in physics In: Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір» ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 139-140.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2019) Peculiarities of competently oriented methods of implementing the practical workshop for solving physical problems in the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 168-169. ISBN 978-966-644-254-0

Н

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6984-7918) (2019) Formation of ecological competence of students of gymnasium means modern physics textbook In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 89-90. ISBN 978-966-644-469-4

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6984-7918) (2019) Formation of ecological competence of students of gymnasium means modern physics textbook In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (електронне видання), 14 травня 2019 р., м. Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 85-91. ISBN 978-966-644-445-8

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) Modern technologies and materials, 11 grade Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 38-40.

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) Calendar-thematic plan for chemistry class 11 (standard level) Біологія і хімія в рідній школі, 3 (132). pp. 2-8.

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) News of news materials and technologies of the optional course In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 159-160. ISBN 978-966-644-524-0

С

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Using digital learning tools to form a polytechnic component of subjects competence in physics students in grade 7 In: Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 78-80.

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) STEM-oriented organization of the educational process in physics in the 8th form In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 93-96. ISBN 978-966-932-006-3

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Professional orientation function of textbook of physics for the main school (gymnasium) In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 110-111. ISBN 978-966-644-469-4

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Digitization of educational space in physics in 7th grade In: Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ІХ-ї Міжнародної онлайн-інтернетр конференції (18.11.2019 - 29.11.2019) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна. (Submitted)

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Modernization of content of physical education in gymnasium in the context of implementation of STEM-education in Ukraine Нові технології навчання (92). pp. 262-267.

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2019) Digitization of educational space in physics in the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 169-170. ISBN 978-966-644-254-0

This list was generated on Wed Sep 28 16:56:27 2022 EEST.