Items where Author is "Тарара, Анатолій Михайлович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Article

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Сушко, І.А. (2019) New method of professional technology education of engineering and technical orientation and experimental study of its efficiency Проблеми сучасного підручника, 2 (23). pp. 259-277. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович, Сушко, І.А. and Самохін, М. (2018) Didactic features of designing the content of technological profile of training on the basis of the system approach Проблеми сучасного підручника (21). pp. 388-403. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2018) Scientific and methodological support of the main components of the content of the profile education technology in the professional lyceum Проблеми сучасного підручника (20). pp. 436-446. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович (2017) Peculiarities of realization of content specialization «Scientific and technical creation» for profile studying of senior pupils Проблеми сучасного підручника, 1 (18). pp. 209-219. ISSN 978-966-544-404-5

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2017) Interdisciplinary tasks within activity approach as means of forming the ability of primary pupils to work with a textbook Проблеми сучасного підручника (19). pp. 328-337. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович (2016) Projecting the content of the subject “Research and technology creativity” for the profession-oriented teaching of technologies at the high school Український педагогічний журнал, 2. pp. 104-111. ISSN 2411-7420

- Тарара, Анатолій Михайлович (2016) Methodological aspects of the design of the content of the profession-oriented technological education of senior pupils Проблеми сучасного підручника, 16. pp. 403-414. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович and Самохін, М. (2015) Projecting peculiarities of the content of profile of technologies in the higher forms Проблеми сучасного підручника, 2 (15). pp. 277-283. ISSN 2411-13

- Тарара, Анатолій Михайлович and Терещук, Б. М. (2014) The modern textbook for the pupils’ technological education Проблеми сучасного підручника (14). pp. 724-732. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Тарара, Анатолій Михайлович (2014) Design and technological activity of students in the new content of the subject "technology" ("labor training") Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (46). pp. 236-240. ISSN 2311-5491

- Тарара, Анатолій Михайлович and Терещук, Борис Миколайович (2014) The modern textbook for the technological education of pupils Проблеми сучасного підручника (14). pp. 724-732. ISSN 2411-1309

- Тарара, Анатолій Михайлович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2014) Modeling the selection and implementation of the content of the subject "Technologies" in a general education school on the basis of the design-technological approach Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2. pp. 163-169.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Самійленко, С.І. (2014) Problems of introduction of effective methodology of design and technological activity of students Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2. pp. 158-163.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Туташинський, Василь Іванович and Терещук, Борис Миколайович (2014) Formation of design and technological competence of primary school pupils Трудова підготовка в сучасній школі, 4 (120). pp. 7-11.

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2014) Modeling the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in the secondary school on the basis of design and technological approach Project activity of students in the system of competence-oriented social and life practice in 11-year school and out-of-school education. pp. 163-169.

- Тарара, Анатолій Михайлович (2013) Innovative models and technologies as background of modern book "technology" ("labor training") Проблеми сучасного підручника (13). pp. 254-262.

- Тарара, Анатолій Михайлович (2013) Технології розвитку творчих технічних здібностей учнів Молодь і ринок, 6 (101).

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2012) Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 234-241. ISSN 978-966-644-248-5

- Тарара, Анатолій Михайлович (2012) Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітньої школи як основи їх майбутнього професійного становлення в конкурентному ринковому середовищі Молодь і ринок, 9 (92).

- Тарара, Анатолій Михайлович, Корець, М.С. and Сушко, І.А. (2011) Когнітивно-дидактичні основи проектування навчальних підручників і посібників Проблеми сучасного підручника. pp. 331-340.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2011) Сучасний підручник "Технології" для учнів основної школи Проблеми сучасного підручника.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2011) Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі «технології» Молодь і ринок, 10 (81).

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2011) Conceptual and innovative structural developments for specialized training of high school students in the field of "Technology" Youth and the market, 10 (81). pp. 64-68. ISSN 2617-0825

- Тарара, Анатолій Михайлович, Вдовченко, Віктор Володимирович and Мадзігон, Василь Миколайович (2010) Навчальний предмет «Технічне проектування» у профільній підготовці учнів за спеціалізаціями інженерно-технічного спрямування Молодь і ринок , 11 (70).

- Тарара, Анатолій Михайлович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2010) Інноваційність профілю навчання старшокласників "Технічне проектування" Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Вдовченко, Віктор Володимирович and Мадзігон, Василь Миколайович (2010) Профільний предмет «Технічне проектування» - результат комплексного дослідження технологічної освіти старшокласників Молодь і ринок, 12 (71).

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2010) Сучасний підручник з «Технології» для профільного навчання старшокласників за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування «Технічне проектування» Проблеми сучасного підручника, 10.

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972), Мадзігон, Віктор Васильович (orcid.org/0000-0003-0692-2500) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2010) The subject "Technical design" for specialized training of students in specializations of engineering and technical direction Youth and the market, 11 (70). pp. 49-53.

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972), Мадзігон, Віктор Васильович and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2010) The subject "Technical design" for specialized training of students in specializations of engineering and technical direction. Part 2 Youth and the market, 12 (71). pp. 23-27.

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (2010) Innovative profile of high school students "Technical design" Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after P. Ticini, 2 (2). pp. 233-246. ISSN 2307-4906

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972), Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Корець, Микола Савич (2010) The pedagogical terms of realization of the technological profile teaching Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Проблеми трудової та професійної підготовки, 6 (13). pp. 90-97.

Book Section

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2022) Intuition and associations in the process of teaching students in design and construction of technical objects In: Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології" (м. Запоріжжя 4-5 лютого 2022 р.) Видавничий дім «Гельветика», м. Запоріжжя, Україна, pp. 43-46. ISBN 978-966-992-759-0

- Тарара, Анатолій Михайлович (2022) Methods of teaching students to design and construct products, the development of their creative abilities In: Соціально-психологічні ресурси особистості в екстремальних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29–30 квітня 2022 р. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна, pp. 31-35. ISBN 978-966-992-790-3

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2021) Features of formation of transmission skills in students of general educational institutions in the process of mastering the fundamentals of technologies In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 216-218. ISBN 978-966-644-588-2

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Сушко, І.А. (2021) Structure and content of textbooks and textbooks on technical creativity as the basis of formation of students 'transmission skills in the branch of branches of engineering and technologies In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково–практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 241-243. ISBN 978-966-644-593-6

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2021) Scientific basis of developing the method content implementation of technological education in the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 106-107. ISBN 978-966-644-606-3

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2020) Methodical apparatus of the teaching manual for the special course as an important component of the competency-oriented technology teaching methodology in high school In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28 – 29 травня 2020 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 174-176. ISBN 978-966-644-328-8

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Бондаренко, В.В. (2020) Methods of technical creative activity of students: features of application, advantages and disadvantages In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28 – 29 травня 2020 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 176-179. ISBN 978-966-644-328-8

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2020) Competence-oriented methodology of profile education technologies of engineering and technical orientation In: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 05 березня 2020 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 162-165. ISBN 978-966-644-532-5

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2019) Professional education of technologies of engineering and technical orientation: peculiarities of content In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 113-115. ISBN 978-966-644-427-4

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/978-966-644-496-0) (2019) Features of content and organization for professional technology education of engineering and technical orientation In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології»: сучасні реалії та перспектива розвитку» НПУ ім.М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 106-109.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2018) Theory and practice of designing the content of profile training technology engineering In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 208-211. ISBN 978-966-644-464-9

- Тарара, Анатолій Михайлович (2017) The problem of designing the effective content of profile technology education in high school and the results of its solution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 196-197. ISBN 978-966-644-370-3464-9

- Тарара, Анатолій Михайлович (2016) Features of projecting the modern content for professional education technologies in the high school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 251-252. ISBN 978-966-644-398-5

- Тарара, Анатолій Михайлович (2015) Features of content project professional education of technologies in the high school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 321-322. ISBN 978-966-644-398-5

Monograph

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Тименко, Володимир Петрович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович, Вдовченко, Віктор Володимирович, Левін, Павло Борисович, Бєлошицький, Олександр Олександрович and Терещук, Борис Миколайович (2014) Theoretical and methodical principles of the formation of basic concepts on the subject "Technologies" in the students of the main school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Туташинський, Василь Іванович, Мачача, Тетяна Святославівна, Тарара, Анатолій Михайлович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2020) Methodology of competence-oriented technology training in professional lyceum Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Submitted)

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000000175170651), Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2019) Technological education. Volume 4 Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-506-6

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2019) Scientific and technical creativity: a practical guide Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-496-0

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2019) Design and construction of engineering objects: training manual КОНВІ ПРИНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978–617–7724–43–7

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2017) Scientific and technical creativity Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-496-0

Тарара, Анатолій Михайлович and Самійленко, С.І. (2016) Methodical recommendations for teachers on the study of labor training for new programs in grades 5-8 Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Тарара, Анатолій Михайлович (2014) Technical creativity of pupils of the main school in the process of design and technological activities Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-370-3

Тарара, Анатолій Михайлович, Туташинський, Василь Іванович, Терещук, Борис Миколайович and Тименко, Володимир Петрович (2014) Technology (technical types of labor) : Textbook for grade 5 secondary schools Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-372-7

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Мадзігон, Василь Миколайович (2010) Technical design: Textbook for grade 11 secondary schools. The profile level "Педагогічна думка", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-178-5

Тарара, Анатолій Михайлович (2008) Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-125-8

Teaching Resource

- Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2019) Design and construction of engineering objects [Teaching Resource]

- Тарара, Анатолій Михайлович and Бондаренко, В.В. (2018) Methodical recommendations for teachers about profile training technologies in vocational lyceum [Teaching Resource]

- Тарара, Анатолій Михайлович (2017) Scientific and technical creativity [Teaching Resource] (Unpublished)

- Тарара, Анатолій Михайлович (2017) Methodical recommendations for teachers on the study of labor training in grades 5-9 according to an updated program [Teaching Resource]

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972), Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) and Юрженко, В.В. (2017) Technologies. Profile level. Classes 10-11 Curriculum. Specialization Technical design. 3rd edition [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 6 16:26:50 2022 EEST.