Items where Author is "Нежинська, О.О."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Coaching as a technology development of the leadership in education Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»; Тематичний випуск «Університет і лідерство», 1 (2). pp. 65-68. ISSN 2078-1016

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Coaching as a tool for social and psychological assistance to the client Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 23. pp. 182-187.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Coaching technology as means of upgrading of higher education «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29 вересня 2017 р.. pp. 101-102.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2016) Requirements are to personality of coach in measuring of professional standards of ICF Післядипломна освіта в Україні (2). pp. 73-76.

- Нежинська, О.О. (2015) Features of the self-image of secondary educational institutions Теоретичні і практичні проблеми психології, 3 (38). pp. 293-300.

- Овчарук, О.В. and Нежинська, О.О. (2014) Ukrainian experience of the post-graduate education gender studies in the context of society democratisation Вища школа лінгвістична.

- Нежинська, О.О. (2014) Gender tolerance as a factor of teens' personal development Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України, 12 (25). pp. 218-226.

- Нежинська, О.О. (2014) Training of development of psychological readiness of leaders of educational organizations to introduction of gender approach in practice of management Збірник наукових праць «Теоретичні і практичні проблеми психології», 3 (35). pp. 241-246.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2014) Effects of parents' gender stereotypes on teenagers' personality development Актуальні проблеми психології, 40 (1). pp. 143-147.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Бондарчук, О.І. (2013) Gender prejudices are in activity of heads of general educational establishments Актуальные вопросы педагогики и психологии, 2. pp. 88-92.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2013) Psychological preparation of future scientifically-pedagogical workers is to realization of gender approach in professional activity Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою. pp. 126-133.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2012) The research methodology of psychological preparation of managing staff of educational institutions for gender approach implementation in the practice of management Вісник післядипломної освіти, 8 (21). pp. 269-275.

Book Section

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2017) Coaching technologies in psychological preparation of personnel of educational organizations to professional activity on principles of gender equality In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти" (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.) . РОІППО, м. Рівне, Україна, pp. 173-175.

Monograph

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X) (2014) Psychological conditions of development of gender competence of heads of secondary educational institutions Project Report. ТОВ «НВП «Інтерсервіс», м. Київ, Україна.

Book

Сидоренко, В.В., Харагірло, Віра Єгорівна, Нежинська, О.О. and Торба, Наталія Григорівна (2021) School of pedagogical coaching as a competency model professional development modern specialist . БІНПО, м. Біла Церква, Україна.

Байдик, Віта Володимирівна, Бегеза, Л.Є., Вознюк, Олександр, Гніда, Т.Б., Дорожкін, Валерій Романович, Євтушенко, І.В., Завгородня, О.В., Зливков, В.Л., Іванова, Оксана Вікторівна, Ігнатович, Олена Михайлівна, Кабиш-Рибалка, Т.В., Калюжна, Т.Г., Коваленко, Олена Григорівна, Кремень, В.Г., Лукомська, Світлана Олексіївна, Лук’янова, Лариса Борисівна, Луценко, Т.М., Маковський, А.М., Матвієнко, Л.І., Мельник, О.В., Моргун, В.Ф., Мороз, Р.А., Нежинська, О.О., Ничкало, Нелля Григорівна, Павелко, І.І., Павлик, Н.В., Панок, Віталій Григорович, Помиткін, Едуард Олександрович, Пилинський, Я. М., Пріб, Г.А., Радзімовська, О. В., Романовська, Діана Дорімедонтівна, Рибалка, В.В., Самодрин, А.П., Смирнова, О.П., Становських, З.Л., Ткалич, М.Г., Шептак, Н.А., Циганенко, Галина Валентинівна and Ярошенко, Є.В. (2020) Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic . ТОВ "Юрка Любченка", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7221-44-8

Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Андрос, Мирослав Євгенійович (orcid.org/0000-0002-6651-1853), Антощук, С. В. (orcid.org/0000-0002-2857-5274), Болілий, В.О., Копотій, В.В., Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Гергель, О.В., Горленко, В.М. (orcid.org/0000-0003-3963-4804), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Карташова, Л.А. (orcid.org/0000-0002-1270-4158), Пліш, І.В., Бойченко, О.А., Карташов, А.М., Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Кузьменко, А.В., Кулинич, О.А., Ляхоцька, Л.Л. (orcid.org/0000-0002-9690-8376), Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Процай, Л.П., Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) and Юцевич, І.С. (2018) Digital Competence of the Modern New Ukrainian School Teacher . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-61.

Отич, О.М., Задорожна, Л. К., Рябова, З.В., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Тимошко, Г.М., Сидоренко, В.В., Левчишена, О. М., Махиня, Т. А., Дубініна, О. В., Любченко, Н.В., Кравчинська, Т.С., Нежинська, О.О., Букорос, Т. О., Штангей, С. В., Здрагат, С. Г., Айрікян, А. С. and Гриньова, М.В. (2018) New requirements for the competencies of school leaders in Ukraine . КультурКонтакт, м. Київ, Україна.

Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Basics of coaching . ТОВ «ДІСА ПЛЮС», м. Київ, м. Харків, Україна. ISBN 978-617-7384-92-1

Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Пінчук, Н.І., Соломіна, Г.В., Толков, О.В. and Філь, О.А. (2014) Psychological training of heads of educational organizations to work in conditions of changes . , м.Київ, Україна. (Submitted)

Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X), Карамушка, Л.М., Брюховецька, О. В., Вакуліч, Т.М., Івкін, В.М., Москальова, А.С., Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Пінчук, Н.І. (orcid.org/0000-0003-1904-804X) and Сингаївська, І.В. (2012) Scientific-methodical base of forming psychological competency of managers of educational institutions in the system of post graduate pedagogical education . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-246-1

Teaching Resource

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X) (2017) Leadership is in activity of head of educational organization [Teaching Resource] (In Press)

- Нежинська, О.О. and Тименко, Володимир Миколайович (2015) Coaching in activity of practical psychologist of the system of education [Teaching Resource]

- Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Пінчук, Н.І., Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Філь, О.А. and Соломіна, Г.В. (2014) Conceptual model and technology of of psychological preparation to heads of educational institutions to work in terms of changes [Teaching Resource]

- Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Москальова, А.С., Пінчук, Н.І., Нежинська, О.О., Філь, О.А. and Соломіна, Г.В. (2014) Educational plan and program of of psychological preparation of heads of educational institutions to work in terms of changes [Teaching Resource]

- Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X), Карамушка, Л.М., Пінчук, Н.І. (orcid.org/0000-0003-1904-804X), Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Соломіна, Г.В. and Філь, О.А. (2014) Method of diagnostic of peculiarities and levels of psychological preparedness of heads of educational organizations to work in terms of changes [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Зоріна, Вікторія Іванівна (2014) Psychological preparation of pedagogical workers is to development of the morally-valued presentations of teenagers [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Бондарчук, О.І. (2013) Preparation of workers of psychological service is to professional activity on principles of gender equality [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Бондарчук, О.І., Москальова, А.С. and Прокопенко, О.А. (2013) Preparation of leaders of establishments of education to professional orientation work by student's and student young people [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Бондарчук, О.І. and Ващенко, Л.М. (2011) Gender education is in the process of in-plant training of pedagogical shots [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 00:10:37 2024 EEST.