Items where Author is "Мерзликін, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

- Мерзликін, О. В. (2016) Cloud oriented ICT tools of high school students' research competencies formation in profile learning physics Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 7. pp. 74-83.

- Мерзликін, О. В. (2015) To the definition of "high school students physics research competencies" Наукові записки, 2 (7). pp. 192-197. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

- Мерзликін, О. В. and Мерзликін, П. В. (2015) The Tools of Information AND Communication Technologies for Learning Researches Support In Profile Physics Learning Інформаційні технології і засоби навчанн, 4 (48). pp. 58-87. ISSN 2076-8184

- Мерзликін, О. В. (2015) Cloud-Oriented Digital Educational Resources for Physics Learning Researches Support Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 106-120. ISSN 2076-8184

- Мерзликін, О. В. (2015) The Model of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in Profile Physics Learning Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету, 1 (21).

- Мерзликін, О. В. (2015) The results of implementation methods of using cloud technologies as tools of formation high school students’ research competencies in profile physics learning Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 342-355. ISSN 2309-1460

- Мерзликін, О. В. (2014) Навчальні дослідження у курсі фізики профільної школи: компетентнісний підхід Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, 3 (20). ISSN 1998-6939 (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна (20). ISSN 2307-4507 (Submitted)

- Мерзликін, О. В. and Єчкало, Ю.В. (2014) Success and continuity of pupils and students research competencies forming in physics learning Наукові записки, 6. pp. 81-86.

- Мерзликін, О. В. (2014) Electronic grade book as tool for monitoring the level of students’ physics research competencies New computer technology (12). pp. 322-328. ISSN 2309-1460

- Мерзликін, О. В. (2012) Програмне забезпечення відеоаналізу у навчальному фізичному експерименті Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 1 (18). pp. 123-125.

- Мерзликін, О. В. and Коновал, О. А. (2012) Порівняльний аналіз результатів застосування формул Ампера і Грассмана Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 207-210.

Book Section

- Мерзликін, О. В. (2016) Formation of the high school students' research competencies in extracurricular physics learning In: ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гар-монізації систем підготовки Ph. D. в ЄС" Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна, pp. 59-62.

- Мерзликін, О. В. (2016) Model of using cloud technologies as tools of forming high school students' research competencies in profile physics learning In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 41-45.

- Мерзликін, О. В. (2015) High school students research ICТ-competencies in profile physics learning In: Педагогічні обрії: спецвипуск за матеріалами науково-практичної інтернет-конференції з проблеми «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» Суспільно-гуманітарний та педагогічний напрям, 2 (80). Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м.Чернігів, Україна, pp. 48-51.

- Нечипуренко, Павло Павлович and Мерзликін, О. В. (2015) Moodle tools for support learning and research activities in the profile physics and chemistry learning In: Третя міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 56.

- Мерзликін, О. В. (2015) Formation of physics research competence in conditions of profile education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Мерзликін, О. В. and Семеріков, С.О. (2015) Prospective Cloud Technology In Education In: Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 31-33.

- Мерзликін, О. В. (2015) Expert assessment of software for forming student's research competencies in profile physics learning In: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна. (In Press)

- Мерзликін, О. В. (2015) Determining the level of physics research competencies of high school students In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Мерзликін, О. В. (2015) About definition of “Methods of using ICT in education” In: Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015): матеріали доповідей науково-практичного семінару ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 46-47.

- Мерзликін, О. В. (2015) Physics Research competences of high school students In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Ексклюзив-Систем, м.Кіровоград, Україна, pp. 135-136.

- Мерзликін, О. В. (2014) Система дослідницьких компетентностей з фізики учнів старшої школи In: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Formation of research competencies in physics in profile learning In: East-West Conference on Mathematics Education Університет соціальних і гуманітарних наук, м. Варшава, Польща, p. 2. (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Форми організації навчальних досліджень у профільному навчанні фізики In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна, pp. 69-70.

- Мерзликін, О. В. (2014) Засоби хмарного середовища підтримки навчальних досліджень у курсі фізики In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 184-187.

- Мерзликін, О. В. (2014) Profile classes students physics research competencies in the system of interdisciplinary competencies In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 90-94.

- Мерзликін, О. В. (2014) The possibilities of using Google Classroom for implementing cloud environment of support physics learning researches In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 110-112.

- Мерзликін, О. В. (2013) Перспективи побудови хмаро орієнтованого середовища підтримки фізичного навчального експерименту у профільній школі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, Київ, Україна, pp. 18-20.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи використання хмарних технологій у шкільному навчальному фізичному експерименті In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару Криворізький металургійний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, Україна, p. 134.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи застосування Інтернет-орієнтованих технологій у навчальних дослідженнях у курсі фізики профільної школи In: Новітні комп'ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві, м. Севастополь, Україна, pp. 117-118.

Book

Мерзликін, О. В. (orcid.org/0000-0003-2601-5713), Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2019) Theoretical and methodological foundations of the using cloud technologies as a tool of high school students’ research competencies forming in profile physics learning Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (46) (16). Видавничий центр Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

Армаш, Т.С. (orcid.org/0000-0002-9212-6027), Базурін, В.М., Бобилєв, Д.Є. (orcid.org/0000-0003-1807-4844), Бобрівник, К.Є., Боднар, Л.В., Боднар, Т.М., Бондаренко, Л.І., Бондаренко, Н.В., Брітавська, О.П., Бузько, В.Л., Васильєв, О.Ю., Віхрова, О.В. (orcid.org/0000-0003-3046-0801), Габ, С.С., Голуб, О.І., Горохов, В.В., Горло, А.М., Гострик, О.М., Грибков, С.В., Грунтова, Т.В. (orcid.org/0000-0001-6775-6361), Данильчук, Г.Б., Дереза, І.С., Дончев, І.І., Дудченко, Д.М., Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365), Загородько, П.В., Зінонос, Н.О., Іванова, О.А., Калашнікова, К.А., Кислова, К.А., Кислова, М.А., Ковальов, О.С., Ковтун, А.В., Корольський, В.В. (orcid.org/0000-0002-7409-4201), Косолапов, А.А., Котов, І.А., Краснощок, А.В., Кукушкін, В.Н., Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837), Мазоха, Д.П., Мельниченко, Ю.А., Мерзликін, О. В. (orcid.org/0000-0003-2601-5713), Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311), Моісеєнко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-3559-6081), Моісеєнко, М.В (orcid.org/0000-0003-4401-0297), Мошков, І.Д., Мукосєєнко, О.А, Муравльов, А.Д., Нікітіна, Н.О., Носко, Ю.М., Омелечко, Є.А., Опарін, А.В., Ордановська, О.І., Пихтіна, І.О., Пірогов, В.М., Попель, М.В., Придача, Т.В., Пурський, О.І., Ракович, В.А., Рашевська, Н. В., Ромащенко, К.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Симан, С.М., Словак, К. І. (orcid.org/0000-0003-4012-8386), Слюсаренко, М.А., Соловйов, В.М. (orcid.org/0000-0002-4945-202X), Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Степанюк, О.М., Стрюк, А.М. (orcid.org/0000-0001-9240-1976), Таракановський, А.С., Ткачук, В. В., Ткачук, Г.В., Триус, Ю.В., Хараджян, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9193-755X), Харченко, О.А., Хомінятич, А.В., Хоцкіна, В.Б., Цимбал, Ж.В., Чорнобай, К.Г., Чорнобай, К.Ю., Швець, О.М., Шишкіна, М.П., Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) and Ярмольська, О.О. (2018) New computer technology Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна. ISBN ISSN 2309-1460

Мерзликін, О. В. (2014) Formation of high school students’ physics research competencies by the cloud technologies tools Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 12 (3 (34)). Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

Shyshkina, M.P., Вакалюк, Тетяна Анатоліївна, Олексюк, Василь Петрович, Стрюк, А.М., Рассовицька, М.В., Пліш, І.В., Грицук, Ю.В., Грицук, О.В., Matveeva, E.F., Unland, Rainer, Gröger, Martin, Brandt, Dietrich, Brinda, Torsten, Mkrttchian, V.S., Shiyan, N.I., Сук, О.П., Бобрицька, Валентина Іванівна, Процька, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-9212-8700), Житєньова, Н.В., Смирнова, А.И., Ішутіна, О.Є., Адаменко, О.В., Панченко, Л.Ф., Величко, В.Є. (orcid.org/0000-0001-9752-0907), Кухаренко, В.М., Маркова, Є.С., Єчкало, Ю.В., Черничкина, Т.И., Гнєдкова, О.О., Pratt, G.L., Dean, D.E., Гриценко, Валерій Григорович, Гладка, Людмила Іванівна, Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147), Кулініч, Ю.А., Железнякова, Е.Ю., Зміївська, І.В., Глущенко, В.В., Косова, Е.А., Томіліна, А.О., Малоіван, М.В., Модло, Євгеній Олександрович (orcid.org/0000-0003-2037-1557), Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Маркова, О. М., Яцько, О.М., Хараджян, Н. А., Антіпова, Н.А., Кулагін, О.І., Ємець, М.П., Кобзар, Д.С., Рашевська, Н. В., Kiyanovska, N.M., Чухно, М.В., Михалевич, В.М., Попель, М.В., Бас, С. В., Словак, К. І., Сорокопуд, Марія Андріївна and Мерзликін, О. В. (2014) New computer technology: special issue «Cloud technologies in education» Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

Thesis

- Мерзликін, О. В. (2016) Cloud technologies as tools of high school students’ research competencies forming in profile physics learning Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Мерзликін, О. В. (orcid.org/0000-0003-2601-5713) (2016) Cloud technologies as tools of high school students’ research competencies forming in profile physics learning Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

This list was generated on Sat Jun 19 05:36:27 2021 EEST.