Items where Author is "Ігнатович, Олена Михайлівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Іванова, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0002-9325-6499), Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) and Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2021) Video content of psychological support for the elderly and their families on the internet Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (84). pp. 234-247. ISSN 2076-8184

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2020) About activity of Department psychology of labor at the Ivan Ziaziun Institute for Teacher Education and Adult Education of the NAPS of Ukraine in the conditions of epidemic threat Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2 (1). ISSN 2707-305X

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) and Лящ, Оксана Павлівна (2020) The psychological patterns of emotional intelligence development in youth age as a condition of personal mental health Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, 4 (11). pp. 802-811. ISSN 2220-1122

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2018) Psychological and technological aspects of development of special innovational culture of pedagogical workers Психологічний часопис, 4 (14). pp. 68-86. ISSN 2414-0023

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2018) Technologies of career counseling of teachers and students of vocational and pedagogical college Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 467-473. ISSN ISBN 978-966-316-438-0

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2017) Psychological and pedagogical technologies of selection of students in the pedagogical higher educational institutions Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики ( до 25-річчя НАПН України). pp. 306-313.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2017) Theoretical and methodological bases of psychological consultation of adults on problems of career development Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 року). pp. 280-284.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2017) Methodological analysis of problems of development of personality culture in the context of the activity theory Znanstvena misel, 2 (13). pp. 76-79. ISSN 3124-1123

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2017) Theoretical and methodological foundations of cultural development of the individual as a subject of innovative pedagogical activiti Fundamentalis scientiam, 13. ISSN 1817-5368

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2014) Psychological conditions for the implementation of a competent approach in the professional selection of future teachers Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квітня 2014 року, м.Київ, 2. pp. 174-181.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2014) Innovative project of psychological professional selection of future teachers Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня 2014 р, 1. pp. 52-59.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2013) Тheoretical and methodological foundations of educational innovation Innovations and models of continuous education (1).

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2012) Theoretical and methodical principles of research of ability of pedagogical workers are to the use of innovative facilities of vocational orientation Psikhofiziologichni aspects of gift: theory and practice (1).

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2012) Psychophysiological determinants of innovation intelligence teaching staff Psihofіzіologіchnі aspects of gift: theory and practice (1).

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2012) Іnnovative vocational vehicles are already pedagogical support overall talent of the individual Institute for Gifted Children (1). ISSN 2309-3935

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2011) Іnnovative culture teaching staff in line with the cultural-historical theory Institute for Gifted Children. pp. 1-10. ISSN 2309-3935

Book Section

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2021) Development of transversal competencies in the preparation of candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 053 "Psychology" "Psychology of work and psychological support of adult education" In: Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2021 року) НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 63-64. ISBN 978-617-7878-51-2

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2020) Іnformation and communication technologies in professional counseling of the person In: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020): збірник матеріалів ІІ Міжнародного науковопрактичного WEB-форуму (м. Київ–Харків, 25-27 березня 2020 р.) Вид-во «Мадрид», м. Харків, Україна, pp. 257-259.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2020) Online career counseling tools In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 54-56.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2019) Career counseling tools for educators In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернетконференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" віртуальна кафедра андрогогіки, м. Київ, Україна, pp. 216-217.

Monograph

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Татаурова-Осика, Галина Петрівна, Заєць, Іван Віталійович and Шевенко, Алла Миколаївна (2020) Сareer counseling Other. Імекс-ЛТД, м. Кропивницький, Україна.

- Помиткін, Едуард Олександрович, Рибалка, В.В. (orcid.org/0000-0002-8279-7468), Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X), Становських, З.Л., Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Заєць, Іван Віталійович, Шевенко, Алла Миколаївна, Татаурова-Осика, Галина Петрівна, Радзімовська, О. В., Жмурко, М.Д., Бастун, Микола Володимирович and Іванова, Оксана Вікторівна (2019) Psychological support for the education of different categories of adults Project Report. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2018) Psychological bases of development of professional innovative culture of pedagogical workers Project Report. «ДКС центр», м. Київ, Україна.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Єгорова, Єлізавета Володимирівна, Шевенко, Алла Миколаївна, Татаурова-Осика, Галина Петрівна, Синявський, Віталій Васильович, Литвинова, Наліна Іванівна, Марченко, Іраїда Борисівна and Мерзлякова, Олена Леонідівна (2014) Psychology of vocational guidance in the system of teacher education Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2009) Psychological bases of development of professional innovative culture of pedagogical workers Project Report. ТОВ «Центр учбової літератури», м. Київ, Україна.

Book

Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Татаурова-Осика, Галина Петрівна and Шевенко, Алла Миколаївна (2021) Psychology of professional diagnostics and professional counseling ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-189-619-1

Байдик, Віта Володимирівна, Бегеза, Л.Є., Вознюк, Олександр, Гніда, Т.Б., Дорожкін, Валерій Романович, Євтушенко, І.В., Завгородня, О.В., Зливков, В.Л., Іванова, Оксана Вікторівна, Ігнатович, Олена Михайлівна, Кабиш-Рибалка, Т.В., Калюжна, Т.Г., Коваленко, Олена Григорівна, Кремень, В.Г., Лукомська, Світлана Олексіївна, Лук’янова, Лариса Борисівна, Луценко, Т.М., Маковський, А.М., Матвієнко, Л.І., Мельник, О.В., Моргун, В.Ф., Мороз, Р.А., Нежинська, О.О., Ничкало, Нелля Григорівна, Павелко, І.І., Павлик, Н.В., Панок, Віталій Григорович, Помиткін, Едуард Олександрович, Пилинський, Я. М., Пріб, Г.А., Радзімовська, О. В., Романовська, Діана Дорімедонтівна, Рибалка, В.В., Самодрин, А.П., Смирнова, О.П., Становських, З.Л., Ткалич, М.Г., Шептак, Н.А., Циганенко, Галина Валентинівна and Ярошенко, Є.В. (2020) Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic ТОВ "Юрка Любченка", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7221-44-8

Thesis

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2019) Psychological bases of professional innovative culture of pedagogical workers Other thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

Teaching Resource

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Литвинова, Наліна Іванівна, Єгорова, Єлізавета Володимирівна, Татаурова-Осика, Галина Петрівна, Шевенко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0002-6936-0579), Синявський, Віталій Васильович, Марченко, Іраїда Борисівна, Мерзлякова, Олена Леонідівна and Кобченко, В.В. (2014) Professional orientation [Teaching Resource]

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620), Синявський, Віталій Васильович, Марченко, Іраїда Борисівна, Єгорова, Єлізавета Володимирівна, Шевенко, Алла Миколаївна, Татаурова-Осика, Галина Петрівна, Мерзлякова, Олена Леонідівна, Литвинова, Наліна Іванівна and Кобченко, В.В. (2014) Psychodiagnostic provision of professional orientation in the system of pedagogical education [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Aug 17 18:06:07 2022 EEST.