Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | К | М | О | С | Ш
Number of items: 45.

І

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Cultural assimilators as a form of multicultural competence in computer-oriented learning environment Наукові записки (5). pp. 22-26. ISSN 978-966-7406-67-7

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) On the question of the definition of multicultural education in foreign educational science In: Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст.: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 48-50. ISBN 978-966-644-356-9

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Theoretical approaches to the design and development of multicultural online learning environments in foreing pedagogy Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, 3 (54). pp. 270-274. ISSN 2078-1016

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Роль віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів In: Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ Наші книги, м. Чернівці, Україна, pp. 35-36.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Оцінювання інформаційно-комунікаційної підтримки забезпечення громадськості доступом до публічної інформації на рівні районних відділів освіти та обласних управлінь освіти в Україні ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) International approaches to the definition of multicultural competence in modern pedagogical science Матеріали методичного семінару “Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади: практика реалізації” (Київ, 3 квіт. 2014 р.). pp. 140-146.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2014) Multicultural Competence - diversity of approaches to the definition of this concept in contemporary educational thought Yezyki: obce w szkole, 4.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Паращенко, Л.І. (2014) Three whales management vertical in school education. Quality? Transparency? Interaction? Освітня політика. Портал громадських експертів.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Паращенко, Л.І. and Терещенко, А.Б. (2014) Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість, взаємодія Агенція розвитку освітньої політики, м. Київ, Україна.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2014) Каталог інноваційних проектів та освітніх інновацій ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Б

- Білоус, О.В. (2014) The place of information and communication technologies in German education system In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, p. 7.

- Білоус, О.В. (2014) Concept of teacher’s competence in ICT in the european education area Вища освіта України, 3 (54). pp. 320-323.

- Білоус, О.В. (2014) Standardization of teacher's ICT competence in European Union member countries In: Педагогічна компаративістика: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 180-182.

Г

- Гриценчук, О.О. (2014) Перспективи впровадження моніторингу ІК-компетентності учнів в контексті євроінтеграційних процесів. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції, 2014. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 16-18.

- Гриценчук, О.О. (2014) Information and communication skills elementary school students in Вelgium (flemish community): general approach to the content and assessment Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (44). pp. 1-12. ISSN 2076-8184

- Гриценчук, О.О. (2014) Національне оцінювання учнів Бельгії (Фламандська спільнота). Моніторинг ІК-компетентності учнів початкових класів - 2012 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2014) Медіаграмотність як складова ІК-компетентності учнів: досвід Бельгії. In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності НАУ, м.Київ, Україна.

- Грищенко, С.М. (2014) Geoinformation technologies as the means of educational interests formation among engineering department students In: Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнародної науково-технічної кон-ференції 2014 р. ДВНЗ «Криворізький націо-нальний університет», м. Кривий Ріг, Україна, p. 20.

К

- Кравчина, О.Є. (2014) Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя Інформатика.

- Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів середньої школи у Чеській Руспубліці In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст Педагогічна думка, Інститут педагогіки НАПН України, pp. 182-184. ISBN 978-966-644-365-9

- Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи у Словаччині In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 35-37.

- Кравчина, О.Є. (2014) Оцінювання ІКТ компетентності учнів середньої школи: досвід Чехії та Словаччини Матеріали Дев’ятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014).

- Кравчина, О.Є. and Білоус, О.В. (2014) ICT competence in the general secondary education in Germany, the Czech Republic and Slovakia ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

М

- Малицька, І.Д. (2014) Formation of ICT competencies of students in virtual learning communities: foreign experience In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 45-48.

- Малицька, І.Д. (2014) Information and communication technologies in secondary education UK In: Pedagogical Comparativistic-2014: qualitative dimension of education abroad and Ukrainian context Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 187-189.

- Малицька, І.Д. (2014) Formation and assessment of IT-competence in the United Kingdom: educational reform Information Technologies and Learning Tools, 5 (43). pp. 15-26. ISSN 2076-8184

- Малицька, І.Д. (2014) Підходи щодо формування ІК-компетентності у школах Великої Британії Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014) . (Submitted)

- Малицька, І.Д. (2014) Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід) Інститут педагогіки НАПН України.

О

- Овчарук, О.В. (2014) Сучасне бачення інформаційно-комунікаційної компетентності у міжнародному вимірі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-52.

- Овчарук, О.В. (2014) Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи. Інформаційний бюлетень №3, 2014 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-комунікаційна компетентність у сучасному обгрунтуванні In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ» Наші книги, м.Чернівці, Україна, pp. 17-18.

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій як осередок порівняльно-педагогічних студій міжнародного досвіду ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (2014) Проблеми оцінювання ІК-компетентності в системі загальної середньої освіти : загальні підходи Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. (2014) The notion of information and communication competence: modern context In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Матеріали науково-практичної конференції " Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . НАУ, м.Київ, Україна, p. 1.

- Овчарук, О.В. (2014) Information and communication competence in contemporary statement In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Чернівці, Україна.

- Овчарук, О.В. and Сороко, Н.В. (2014) The comparative education studies review in the sphere of information and communication competence justification Збірник наукових праць до 15-річчя ІІТЗН НАПН України.

С

- Сороко, Н.В. (2014) Problem of evaluation of teachers’ information and communication competence Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал, 8 (204). pp. 32-37. ISSN 1561-6886

- Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2014) Use ICT for assessment information and communication competency of teachers (Estonian experience) Наукові записки, 5 (1). pp. 55-61. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

- Сороко, Н.В. (2014) Oцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів (досвід Eстонії і Латвії) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. (Unpublished)

- Сороко, Н.В. (2014) The problem of assessment teachers information and communication competence (experience of Lithuania and Estonia) Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р.. pp. 239-248.

Ш

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за січень - лютий 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за березень - квітень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за травень - червень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за липень - серпень 2014 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Monitoring the use of website "Electronic scientific specialized edition of" Information Technology and Learning Tool "using Google Analytics: Comparative Analysis for September - October 2014 [Experiment]

This list was generated on Mon Aug 19 10:24:19 2019 EEST.