Items where Division is "Відділ лабораторних комплексів засобів навчання" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | Ж | Л | М | Н | П | С | Т
Number of items: 41.

Б

- Бісіркін, П.М. (2014) Застосування інтернет технологій в навчальному процесі практичних занять з трудового навчання основної школи. In: Матеріали Міжнародної IX (XIX) науково-практичної конференції, ПП "Екслюзив-Систем", м. Кіровоград,, Україна,, pp. 106-108. ISBN 978-617-7079-24-7

- Бісіркін, П.М. (2014) Особливості використання та інтернет-орієнтованих технологій в процесі виконання практичних робіт при вивченні предмету «трудове навчання» учнів основної школи In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції. 23 березня 2014 року– м.Київ ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 119-120.

- Бісіркін, П.М. (2014) Використання інформаційних ресурсів інтернет в процесі ознайомлення з розділом «технології» в умовах практичних занять з трудового навчання основної школи In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна. (In Press)

- Бісіркін, П.М. (2014) Застосування Інтернет технологій в процесі практичних занять з трудового навчання основної школи. «Наукові записки» Серії «Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти», (6). (In Press)

- Бісіркін, П.М. (2014) The use of Web-based resources as a means indyvidualizatsiyiyi training workshops on the subject of "labor training" primary school. In: Матеріали науково-практичніої Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» 12-17 грудня 2014 року. Чернігівський обласний інститут Післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського , м.Чернігів, Украина. (In Press)

- Бісіркін, П.М. and Пірко, М.В. (2014) Особливості застосування електронних мультимедійних технологій засобами ІКТН в навчальному процесі предмету «трудове навчання». In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна. (In Press)

Д

- Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) (2014) Critical evaluation of web sources for science subjects In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції Кафедра фізики КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград, Україна, pp. 50-52. ISBN 978-617-7079-24-7

- Дементієвська, Н.П. (2014) Особливості виконання лабораторних робіт з фізики та їх оцінювання при застосуванні інтерактивних онлайнових моделювань In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 124-126.

- Дементієвська, Н.П. (2014) Critical evaluation of Internet resources In: Збірник тез до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» «Інновація», м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 10-12. ISBN 978-966-8676-33-7

- Дементієвська, Н.П. (2014) Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні демонстраційного експерименту з фізики Електронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання", 3 (41). ISSN 2076-8184

Ж

- Жук, Ю.О. (2014) Учебное исследование с использованием сетевых технологий: анализ структуры деятельности Наукові записки (5). pp. 28-36.

- Жук, Ю.О. (2014) Пошуково-дослідницька діяльність підлітка в комп'ютерних інформаційних мережах Інформаційні технології і засоби навчання. -Т.38, 6. pp. 63-69. ISSN 2076-8184

- Жук, Ю.О. (2014) Theoretical principles of the use are the Іnternet of the oriented pedagogical technologies in the process of modernization of school educational experiment from objects naturally mathematical to the cycle In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 126-128.

- Жук, Ю.О., Биков, В.Ю., Величко, С.П. and Соколюк, О.М. (2014) Комп’ютерно орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному процесі Наукові записки, 5. pp. 3-8.

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2014) Report on research work "Modernization of school educational experiment based on Internet-based educational technology" (final) ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Слободяник, О.В. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. "Атіка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В. and Соколов, П.К. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. «Атіка», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

- Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Соколова, І.В. (2014) Internet – oriented educational technologies in school teaching experiment. Project Report. "Атіка", м.Київ, Україна.

Л

- Лаврова, А.В. (2014) The combination of real and virtual experiments in the study of physics «Оралдың ғылым жаршысы», 40 (119). pp. 55-58. ISSN 1561-6908

М

- Мерзликін, О. В. (2014) Форми організації навчальних досліджень у профільному навчанні фізики In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна, pp. 69-70.

- Мерзликін, О. В. (2014) Навчальні дослідження у курсі фізики профільної школи: компетентнісний підхід Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, 3 (20). ISSN 1998-6939 (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна (20). ISSN 2307-4507 (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Система дослідницьких компетентностей з фізики учнів старшої школи In: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Formation of research competencies in physics in profile learning In: East-West Conference on Mathematics Education Університет соціальних і гуманітарних наук, м. Варшава, Польща, p. 2. (Submitted)

- Мерзликін, О. В. (2014) Profile classes students physics research competencies in the system of interdisciplinary competencies In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 90-94.

- Мерзликін, О. В. (2014) Засоби хмарного середовища підтримки навчальних досліджень у курсі фізики In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 184-187.

Н

- Науменко, О.М. (2014) Methodology of search of Resources of the Internet is for demonstration technological processes at study of chemistry Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (39). pp. 141-148. ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2014) Інтернет-ресурси як засіб підвищення якості шкільної хімічної освіти In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАНП України, м.Київ, Україна, pp. 147-149.

- Науменко, О.М. (2014) Розвиток екологічних знань через застосування Інтернет-ресурсів In: Засоби і технології сучасного навчального середовища КДПУ ім.В.Втннтченка, м.Кіровоград, Україна.

- Науменко, О.М. (2014) Methodology of preparation of employments is after study of chemical technological processes with the use of Resources of the Internet Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (41). pp. 178-186. ISSN 2076-8184

П

- Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2014) Implementaciya of ideas of steady development is in school physical education In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи "Ярославна", м. Суми, Україна, pp. 117-119.

С

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) Інтернет-ресурси як засіб реалізації методу проектів на уроках фізики у загальноосвітній школі Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (5). pp. 158-162. ISSN 978-966-7406-67-7

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляцій Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (20). pp. 165-168. ISSN 2307-4507

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) e use of Google of services is for control of independent work of students Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (6). pp. 28-34.

- Слободяник, О.В. (2014) Using Google services to monitor pupils' independent work Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (6). pp. 28-34. ISSN 978-966-7406-67-7

- Соколюк, О.М. (2014) Педагогічне проектування навчальної діяльності учня при використанні інтернет орієнтованих педагогічних технологій в процесі виконання шкільного навчального експерименту In: Звітна наукова конференція Присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 151-153.

- Соколюк, О.М. (2014) Використання інтернет орієнтованих педагогічних технологій в процесі виконання шкільного навчального експерименту: проблеми педагогічного проектування навчальної діяльності учня Наукові записки. Серія: проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (5). pp. 54-58. ISSN 978-966-7406-67-7

- Соколюк, О.М. and Слободяник, О.В. (2014) Реалізація методу проектів у загальноосвітній школі засобами ІКТ In: Засоби і технології сучасного навчального середовища. Матеріали Міжнародної Х (ХХ) науково-практичної конференції ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 33-35. ISBN 978-617-7079-24-7

Т

- Тукало, М.Д. (2014) The role of virtual information tools in the study of chemistry in profile school In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 35-38. ISBN 978-617-7079-24-7

- Тукало, М.Д. (2014) Using virtual information tools in chemistry lessons in core school In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 155-158.

- Тукало, М.Д. (2014) Virtual information tools for internet support training chemical experiment in specialized schools Наукові записки, 6. (In Press)

This list was generated on Sun May 31 03:41:35 2020 EEST.