Items where Division is "Department of psychology of creativit" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | М | Н | Т
Number of items: 38.

Б

- Біла, І.М. (2013) Phenomenology of children's perception Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості (16). pp. 79-85.

- Біла, І.М. (2013) Becoming tvorchostі doshkіlnikіv have konstruyuvannі Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К: «Срібна хвиля», Т. ХІІ. Психологія розвитку дошкільника. , 9 (Т.ХІІ).

- Біла, І.М. (2013) Конструирование реальности в дошкольном возрасте Материалы всеросийской научной конференции «Идеи О. К. Тихомирова и А. В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии», г. Москва. pp. 90-93.

- Біла, І.М. (2013) Виявлення здібності до конструкторської творчості на етапі дитинства Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості : світовий досвід : матеріали міжнародного конгресу, м.Київ, Інститут обдарованої дитини. pp. 62-69.

- Біла, І.М. (2013) Поверніть дитині дитинство! Дошкільне виховання ( 7).

- Біла, І.М. (2013) Cпецифіка конструювання реальності в дошкільному віці Матеріали науково-практичної конференції «Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма (м. Київ, 20 березня 2013 р.) – Київ,. pp. 27-33.

- Біла, І.М. (2013) Study design creativity preschoolers Проблеми емпіричних досліджень в психології : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції , Вип.2..

- Біла, І.М. (2013) Перцептивные феномены детского сознания Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие : материалы всеросийской научно-практической конференции . pp. 23-30.

- Біла, І.М. (2013) World perception: diagnostics of individual features Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. , Т. ХІІ (16). pp. 15-20.

- Біла, І.М. (2013) Розвивальний потенціал конструювання In: Особистість в екстремальних умовах : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ЛДУ БЖД, м. Львів, Україна, pp. 7-9.

- Біла, І.М. (2013) Вивчення конструкторської творчості дошкільників Проблеми емпіричних досліджень в психології : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції . pp. 160-165.

- Біла, І.М. (2013) Children's creative konstruktologiya Project Report. LAP LAMBERT, Німеччина.

В

- Ваганова, Н.А. (2013) Психологічне дослідження сприймання старшими дошкільниками художніх інформаційних структур Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (17). pp. 46-53.

К

- Кокарєва, М. В. (2013) Дослідження психологічних особливостей художнього сприймання студентами творів сучасного живопису Інститут психології імені Г.С. Костюка.

- Кокарєва, М. В. (2013) Генезис художнього сприймання студентами твору живопису Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. (16). pp. 189-197.

- Кокарєва, М. В. (2013) Исследование генезиса восприятия студентами призведений современной живописи In: Психология – наука будущего. Материалы V международной конференции молодых ученых / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, К.Б. Зуев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Москва, Росія, pp. 280-282.

- Кокарєва, М. В. (2013) Согласованность между восприятием студентами произведений современной живописи и их творческими характеристиками In: Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20-21 мая 2013 г., Санкт-Петербург, 2013. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Санкт-Петербург, Росія, pp. 187-192.

- Кокарєва, М. В. (2013) Исследование психологических особенностей восприятия студентами произведений современной живописи In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. Том 3 / Отв. ред. А. Л.Журавлев, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Москва, Росія, pp. 240-242.

- Кокарєва, М. В. (2013) Psychological peculiarities of modern paintings perception by students Dissertation candidate thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

М

- Медведева, Н.В. (2013) Art information structures perception by junior pupils Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості. (16). pp. 254-259. ISSN 2072-4772

- Медведева, Н.В. (2013) Особливості художнього сприймання у молодшому шкільному віці Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VІ. Психологія обдарованості. (9). pp. 278-288. ISSN 2072-4772

- Моляко, В.О. (2013) Пушкінська парадигма в психології творчості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17., 17. pp. 328-351.

- Моляко, В.О. (2013) Проблема функционирования творческого восприятия в условиях избыточности информации разной модальности и значимости Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості. (16). pp. 7-19.

- Моляко, В.О. (2013) Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности In: Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20-21 мая 2013 г., Санкт-Петербург Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Санкт-Петербург, Росія, pp. 54-61.

- Моляко, В.О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского «Институт психологии РАН», Россия, м. Москва, Росія, pp. 267-271.

- Моляко, В.О. (2013) Так что же такое восприятие мира? Идеи О. К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения). Материалы Всероссийской научной конференции (с иностранным участием). Москва, 30 мая – 1 июня 2013 г.. pp. 333-337.

- Моляко, В.О. (2013) Синергетика и проблемы психологи творчества в разработке похода к изучению одаренности Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 153-162.

- Моляко, В.О. (2013) Problem of creative perception functioning in the conditions of information with different modality and significance excess Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. (16). pp. 7-19.

- Моляко, В.О. (2013) И все же существует телепатия Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (16). pp. 171-174.

Н

- Найдьонова, Л.М. (2013) The Peculiarities of Implicit and Explicit Self-Esteem Актуальні проблеми психології. – Т. ХІІ. Психологія творчості, 16 (12). pp. 322-329. ISSN 2072-4772

Т

- Третяк, Т.М. (2013) Комбінування в процесі творчого сприймання нової інформації Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17. (17). pp. 292-303.

- Третяк, Т.М. (2013) Комбінування в процесі сприймання учнями технічної інформації Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 18.. pp. 243-253.

- Третяк, Т.М. (2013) Діагностичний потенціал карусу: сприймання інформації Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід : матеріали міжнародного конгресу, м. Київ, 19-20 червня 2013 р. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013.. pp. 144-150.

- Третяк, Т.М. (2013) Психологическая готовность личности к решению творческих задач Идеи О. К. Тихомирова и А. В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения). Материалы Всероссийской научной конференции (с иностранным участием).. pp. 351-353.

- Третяк, Т.М. (2013) Особливості і тенденції сприймання старшокласниками техноінформаційних індикаторів реальності Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Психологія. Тематичний спецвипуск: «Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства», 10. pp. 215-220.

- Третяк, Т.М. (2013) Психологічні передумови готовності учнів до творчого сприймання інформації Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. (9). pp. 445-453.

- Третяк, Т.М. (2013) Проявления мыслительных стратегий как критерий одаренности личности In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского Изд-во «Институт психологии РАН», м. Москва, Росія, pp. 288-291.

- Третяк, Т.М. (2013) Розвиток готовності до творчого сприймання учнями інформації на заняттях гуртків сільськогосподарського моделювання і конструювання Всеукраїнська конференція директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю «Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні». pp. 38-44.

This list was generated on Tue Aug 20 12:40:01 2019 EEST.