Items where Division is "Department of psychology of creativit" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | М | Н
Number of items: 13.

Б

- Біла, І.М. (2011) Theoretical analysis of the problems of understanding Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: зб. наук. праць – К.: Інформаційні системи, 5. pp. 71-82.

- Біла, І.М. (2011) Предпосылки становления одаренной личности Психолого-педагогические проблемы одаренности: Теория и практика: Материалы V Международной конферениции. В 2 томах / Под ред. проф. Л. И. Ларионовой. . pp. 429-438.

- Біла, І.М. (2011) Развитие профессионализма педагога Образование взрослых : история, современность, перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 мая 2011 г. / под общ. ред. С. В. Ситниковой. pp. 44-47.

- Біла, І.М. (2011) Analysis of artistic perception of junior adolescents Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України (13). pp. 79-85.

- Біла, І.М. (2011) Трудове виховання як основа становлення здібностей (з досвіду виховання у Японії ) Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України : зб. матеріалів педагогічних читань. pp. 39-45.

- Біла, І.М. (2011) Психологическое сопровождение одаренных детей Актуальне проблемы теоретической и прикладной психологи: материалы Всеросийской научно-практической конференции, (Ч.1). pp. 234-237.

- Біла, І.М. (2011) Дитина у віртуальному просторі In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» , м.Київ, Україна.

Біла, І.М. (2011) Досвід становлення талантів у японській державі Серія «ПРОсвіт» . Інститут обдарованої дитини, м.Київ, Україна.

- Біла, І.М. (2011) The phenomenon of children's creativity Дошкільне виховання, 1. pp. 7-11. ISSN 0321-1401

- Біла, І.М. (orcid.org/0000-0003-2388-0306) (2011) Patterns of cognitive processes in early childhood Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці» (м. Київ, 21 січня 2011 р.). pp. 57-62.

В

- Ваганова, Н.А. (2011) Психолого-педагогічні основи перцептивного розвитку дитини Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.Т. ХІІ. Психологія творчості (13). pp. 85-91.

М

- Моляко, В.О. (2011) Перцептивне конструювання образу світу: поліфонічний ракурс Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 13. (13). pp. 18-32.

Н

- Найдьонова, Л.М. (2011) Modalities of a reflection in different social environments Актуальні проблеми психології. – Т. ХІІ. Психологія творчості, 13 (12). pp. 318-327. ISSN 2072-4772

This list was generated on Wed Aug 21 00:45:01 2019 EEST.