Items where Division is "Laboratory of Out-of-School Institutions’ Activity" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Л | М | П
Number of items: 35.

Б

- Бойко, А.Е. (orcid.org/0000-0002-0371-5058) (2013) The Essence and Structure of Communicative Competence of Schoolchildren in Out-of-School Educational Institutions Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (17). pp. 104-111. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Бойко, А.Е. (2013) Формування комунікативної компетентності у вихованців позашкільних навчальних закладів у гуртках гуманітарного напряму In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 389-392.

В

- Вербицький, В.В. (2013) Формування ключових компетентностей учнів – основне завдання навчального закладу In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 32-37.

- Вербицький, В.В. (2013) Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання компетентнісних задач In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 205-208.

К

- Корнієнко, А.В. (2013) Зміст і методи формування етнокультурної компетентності у вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 103-108.

- Корнієнко, А.В. (2013) The Substantiation of the Content of Ethno-Cultural Education of Pupils by Means of Decorative and Applied Arts in Out-of-School Educational Institutions Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (17). pp. 344-352. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Корнієнко, А.В. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Петриківський розпис» [Teaching Resource]

- Корнієнко, А.В. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Валяння вовни» [Teaching Resource]

Л

- Липецький, О.П. (2013) Формування базових компетентностей в гуртках науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів позашкільної освіти In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 126-129.

- Липецький, О.П. (2013) Реалізація компетентнісного підходу в гуртках науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів позашкільної освіти In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 240-242.

- Литовченко, О.В. (2013) Підходи до класифікації компетентностей особистості як результату освіти In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 56-59.

- Литовченко, О.В. (2013) The Reasons and Specificity of the Deviations in the Social Development and Behavior of Adolescents Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (17). pp. 409-418. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Литовченко, О.В. (2013) Специфіка соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал. Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 335-339.

- Литовченко, О.В. (2013) Social and Pedagogical Support of Children and Youth as a Function of Out-of-School Institutions in Ukraine Yaroslavl Pedagogical Bulletin. II Volume (Psychological-Pedagogical Sciences) , 1. pp. 210-214. ISSN 1813-145X

- Литовченко, О.В. (2013) Social and teaching technology in after-school education and their role in social formation of teenagers Perspectives of science and education: electronic scientific journal , 6. pp. 100-105. ISSN 2307-2334

- Литовченко, О.В. (2013) Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 10 (12). pp. 130-139.

- Литовченко, О.В. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Юні журналісти» [Teaching Resource]

- Литовченко, О.В. (2013) Внешкольные учреждения как институт социального становления подростков, старшеклассников Доклады Казахской академии образования, 1 (2). pp. 24-31.

- Литовченко, О.В. (2013) Социально-реабилитационное направление внешкольного образования Украины: состояние и перспективы программного обеспечения In: Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности: материалы международной научно практической конференции. ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, Россия, pp. 51-57. ISBN 978-5-503-00094-8

- Литовченко, О.В. (2013) Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів Практична психологія та соціальна робота, 1. pp. 53-57.

- Любич, О.І. (2013) Типологія позашкільних навчальних закладів та їхні функції In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 431-433.

М

- Маринич, В.Л. (2013) Компетентнісний підхід у позашкільній освіті: стан і тенденції реалізації In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 63-66.

- Маринич, В.Л. (2013) Діагностика рівня сформованості здоров’язберігаючої компетентності у вихованців пнз у гуртках фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 160-163.

- Маринич, В.Л. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Здоровим будь» [Teaching Resource]

- Маринич, В.Л. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Спорт на відпочинку» [Teaching Resource]

- Маринич, В.Л. and Когут, І.О. (2013) Традиции и инновации: подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования In: Физическая культура, спорт как социальные феномены общества: ретроспектива, реальность и будущее: Материалы Всероссийской с международным участием электронной студенческой научной конференции. ФГБОУ НИ ИрГТУ, г. Иркутск, Россия, pp. 375-379. ISBN ISВN 978-5-8038-0829-9

- Маринич, В.Л. and Когут, І.О. (2013) Фізкультурно-оздоровча робота в закладах освіти міста Києва: стан та перспективи розвитку Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 1 (26). pp. 73-78. ISSN 2221-7959

- Маринич, В.Л. and Шафаренко , О.В. (2013) Виховний простір як засіб формування компетентностей гуртківців In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України в 2011 р. НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 455-458.

- Мачуський, В.В. (2013) Сучасне розуміння компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 49-52.

- Мачуський, В.В. (2013) The Definition of “Competence”: a Theoretical Aspect Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (17). pp. 483-490. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Мачуський, В.В. (2013) Сучасне розуміння компетентнісного підходу у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 69-72.

- Мачуський, В.В. and Липецький, О.П. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Авіамоделювання» [Teaching Resource]

- Мачуський, В.В. and Липецький, О.П. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Конструювання повітряних зміїв» [Teaching Resource]

П

- Пустовіт, Г.П. (2013) Формування компетентностей особистості у позашкільному навчальному закладі: теоретичні засади In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м.Київ, Україна, pp. 43-48.

- Пустовіт, Г.П. (2013) Пріоритет позашкільної освіти – виховання особистості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 19-22.

This list was generated on Sun May 31 08:06:28 2020 EEST.