Items where Division is "All-Ukrainian information analysis center for vocational education and training" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

- Алєксєєва, С.В. (2014) Scientific theories develop professional careers in modern concepts of vocational pedagogy Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (38). pp. 100-103.

- Величко, Н.О. (2014) System of study activities assistant director with vet training and production Pre WORK PERIOD Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (37). pp. 257-261.

- Гуменний, О.Д. (2014) Precedent technology of information culture of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 87-89.

- Гуменний, О.Д. (2014) Development of information culture level vocational school leaders in an open information-educational space of VET Vector Science Togliatti State University, 1 (16). pp. 52-55. ISSN 2221-5662

- Гуменний, О.Д. (2014) Formation of information space VET teachers means "cloud technology" In: Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: тези доповідей науково-практичного інтернет-семінару (м. Київ, 18 березня 2014 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 35-45.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2014) Current approaches to the development of information and analytical competence of teachers of vocational training VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інститут професійно-технічноїосвіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 84-86.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2014) The development of information and analytical competence of teachers vocational training: the requirement of our [Video]

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2014) Development of information and analytical competence teachers of vocational training vet information and communication technologies Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 5. pp. 176-187.

- Радкевич, О.П. (2014) Current views on the understanding of the legal competence of of pedagogical employees of vocational schools In: Scientific and methodological support professional education and learning, 24-25 березня 2014, м.Київ, Україна.

- Радкевич, О.П. (2014) Legal competence of pedagogical workers Vocational and technical educational institutions for jurisdictional forms of protection of copyright Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 7. pp. 76-81. ISSN 2223-5752

- Радкевич, О.П. (2014) Legal competency of pedagogical employees of vocational schools to not jurisdictional forms of intellectual property protection Модернізація професійної освіти і навчання проблеми, пошуки та перспективи, 4. pp. 157-167.

- Радкевич, О.П. (2014) Legal competence of pedagogical workers vocational and technical educational institutions for jurisdictional forms of protection of copyright Vocational and technical education, 4 (65). pp. 35-38.

- Радкевич, О.П. (2014) Social networks for the professional development of pedagogical staff in VET schools. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 8. pp. 81-87.

- Радкевич, О.П. (2014) Authorship and co-educational workers of vocational schools at educational and methodological products In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції, м.Київ, Україна.

- Савченко, Ірина (2014) Проблемні аспекти використання інформаційно-комуникаційних технологій у навчальному процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 94-96.

- Савченко, Ірина (2014) Use of information and communication technologies in preparation of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 94-96.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Modular-Competence Approach To The Professional Training Of Would-Be Qualified Workers Нові технології навчання (81). pp. 198-206.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) The essence and structure of the readiness of cadets to the use of means of border control Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 1.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Specialist’s Professional Development as a Leading Direction of Academician Nelya Nychkalo’s Scientific Activity Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: материалы 6 международной научно-практической конференции к 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, 9-11 октября 2014 года, 2. pp. 304-312.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Specialist’s Professional Development as a Leading Direction of Academician Nelya Nychkalo’s Scientific Activity Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 514-522.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Of the competence approach in professional technical education: methodological aspect Проблеми освіти (78). pp. 62-68.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Особа, яка вчиться в професійному навчальному закладі, як субєкт педагогічного процесу Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки, 4 (73). pp. 275-284.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Рrofessional development of the specialist’s personality: concept, nature and peculiarities Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (8). (Submitted)

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Забезпечення суб’єктності особи, яка вчиться в професійному навчальному закладі як педагогічна проблема In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VІІ всеукр. наук.-практ. конф. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницький, Україна, pp. 53-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Забезпечення якості професійно-технічної освіти: суб’єктний підхід In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”] (м. Київ, 24-25 берез. 2014 р.). / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 79-82.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) A learner in the professional educational establishment as an actor of pedagogical problem In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 листопада 2014 р.) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницький, Україна, pp. 53-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Professional development of the technical vocational institutions directors Модернізація професійної освіти і навчання (5). pp. 18-31.

- Ягупов, Василь Васильович, Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна and Паржницький, В.В. (2014) The development of information and analytical expertise teacher VET staff: Theory and Practice. Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

Ягупов, Василь Васильович and Савченко, Ірина (2014) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in VTEE: Terminology Dictionary ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Ягупов, Василь Васильович and Свистун, Валентина Іванівна (2014) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors Педагогіка і психологія професійної освіти, 2. pp. 217-226.

This list was generated on Sat May 30 12:34:12 2020 EEST.