Items where Author is "Мачача, Тетяна Святославівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2020) Features of the organization and formation of the content of distance design and technological training under quarantine conditions Український педагогічний журнал (3). pp. 75-83.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) The relevance of training program of the course by choice "Designing products in ethnic style" Трудова підготовка в рідній школі, 3. pp. 10-18.

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2019) Methodological fundamentals of forming the cultural content of the variable component of profile technological education Проблеми сучасного підручника (23). pp. 171-183. ISSN 2411-1309

- Мачача, Тетяна Святославівна, Юрженко, В.В. and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2018) Didactic and methodological analysis of current educational program for "labor education" for the basic school Трудова підготовка в рідній школі (2).

- Мачача, Тетяна Святославівна (2018) Features of the content and methodology of the integrated course "Design and Technology" of the technological educational branch of elementary education Primary education: Methodical recommendations for the use in the educational process of the Model educational program for the 1st form; methodical comments by leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences. pp. 111-118. ISSN ISBN 978-617-7485-41-3

- Мачача, Тетяна Святославівна and Юрженко, В.В. (2017) Strategies for the development of technological education in ukrainian secondary school: extension in content and structure Український педагогічний журнал (2). pp. 58-68. ISSN 2411-1317

- Мачача, Тетяна Святославівна (2017) Peculiarities of the formation of the subject design and technological competence in the process of labor training and technologies Технологічна освіта : Методичні рекомендації МОН України щодо організації навчального процесу в 2017/2018 навчальному році; оновлені на компетентнісній основі навчальні програми для 5-9-х класів ЗНЗ; методичні коментарі провідних науковців. pp. 43-52. ISSN 978-617-7485-39-0

- Мачача, Тетяна Святославівна and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2017) Why are the reforms of the content of labor training do not give the expected results? Трудове навчання в школі, 11-12 (168). pp. 19-22.

- Мачача, Тетяна Святославівна and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2017) Didactic designer. 9 cl. Block 2 Трудове навчання в школі, 11-12 (168). pp. 33-64.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2016) Theoretical and methodological principles of designing the content of technological education Український педагогічний журнал (3). pp. 105-114. ISSN 2411-1317

- Мачача, Тетяна Святославівна (2016) Cultural and creative potential of technological education content of secondary scool pupils Intercultural Communication, 1 (1). pp. 122-135. ISSN 2451-0998

- Мачача, Тетяна Святославівна (2016) Work training Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. pp. 112-117. ISSN 978-966-644-419-9

- Мачача, Тетяна Святославівна (2015) Features profile technological education in the European Union Наукові записки: педагогічні та історичні науки (124). pp. 124-131. ISSN 966-660-016-1

- Мачача, Тетяна Святославівна (2015) Conceptual idea of designing the content of the profile technological education secondary school students Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 52. pp. 169-174. ISSN 2311-5491

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2014) Realization of the secondary schoolchildren creative potential in the process of labour training Проблеми сучасного підручника (14). pp. 425-435. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Мачача, Тетяна Святославівна (2014) Development of creative abilities of secondary school pupils in the process of culture-labour training Наукові записки (131). pp. 128-131. ISSN ISBN 978-7406-57-8

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Підручник з технологій для основної школи як культурологічна інформаційно-діяльнісна модель Проблеми сучасного підручника (12). pp. 168-174.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Підручник з технологій для основної школи як культурологічна інформаційно-діяльнісна модель Проблеми сучасного підручника (12). pp. 168-174.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Designing the content of the syllabus of the curriculum on the subject of technology in the primary school Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 205-211.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Проектування культуротворчого змісту освітньої галузі "Технологія" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 346-353.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Сучасні підходи до проектування і реалізації змісту освітньої галузі "Технології" Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (30). pp. 143-149.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2010) Наукові засади формування проектно-технологічної культури учнів у процесі трудового навчання Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 3. pp. 59-69.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2010) Програма курсу за вибором «Мистецтво вишивки» (9 клас) Трудова підготовка в закладах освіти (10). pp. 20-28.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2010) The problem of forming the essence of the concept of "design and technological culture" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова, 6 (13). pp. 120-125.

- Мачача, Тетяна Святославівна and Сидоренко, Віктор Костянтинович (2009) Проектно-технологічна культура як соціокультурна та педагогічна проблема Трудова підготовка в закладах освіти (9). pp. 30-34.

Book Section

- Мачача, Тетяна Святославівна (2020) Ethnc style as the basis of design of new products by pupils of rofile secondary technological education In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного дизайну" (23 квітня 2020 року) Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна, pp. 311-314. ISBN 978-617-7506-56-6

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2020) Conceptual and methodological guidelines of the content of the handbook "Design of products in ethnic style" In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 28 – 29 травня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 116-117. ISBN 978-966-644-328-8

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577), Гаврилюк, Г. М. and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2020) Use of a competency-oriented textbook in terms of distance learning technology In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28–29 травня 2020 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 117-119. ISBN 978-966-644-328-8

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2020) The main problems of distance labor training and technology training of secondary education institutions during quarantine In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28-29 травня 2020 року) СНУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, pp. 141-142.

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2020) Features of distance labor training and technology training of secondary education institutions during quarantine In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28-29 травня 2020 року) СНУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, pp. 161-163.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Variable component of the content of profile secondary technological education as a means of realizing the potential of creative activity In: Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року МДУ, м. Маріуполь, Україна, pp. 106-108.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Integration approach to the design of a variable component of the content of the profile secondary technological education In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 78-79. ISBN 978-966-644-469-4

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Structuring features of the variable component of the content of profile technology education In: Materials of the IX Scientific and Practical Conference of the Memory of Academician D.O.Thorzhevsky, "Labor Training and Technologies: Modern Realities and Development Prospects" (May 24, 2019) НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 63-65.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Criteria for content selection for integrated courses by choice of profile secondary technological education In: Comparative Pedagogy and International Education - 2019: Internationalization and Integration in Education in the Conditions of Globalization: Materials of the III International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 30, 2019) ТзОВ Трек-ЛТД, м. Київ, Україна, pp. 128-130. ISBN 978-617-7263-79-0

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Content of profile technology training in the context of the competence approach In: Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji OP «Europejska platforma naukowa», м. Краків, Польща, pp. 52-53. ISBN 978-617-7171-80-4

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Project and technological pedagogical technology of profile training as a means of forming of production. culture In: Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Міжнародна науково-практична конференція (18-19 жовтня 2019 року) Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна, pp. 78-80.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Integrated courses as a means of implementing a competency-based approach in the content of technological education In: Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень", м. Харків, Україна, pp. 54-56.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Project and technological pedagogical technology of profile training In: Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ГО Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 75-76.

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2019) Problem of formation of national identity in an integrated course “designing products in ethnic style” for pupils of the 10-11 grades In: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики", 20-21 грудня 2019 р., Одеса Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна, pp. 127-129.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Pedagogical conditions of realization of a variable component of the content of profile training of technologies on the basis of the competence approach In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 197-198. ISBN 978-966-644-524-0

- Мачача, Тетяна Святославівна (2019) Traditions of technological education content In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваціі та трансформації: концепції, проблеми, перспективи» (17 жовтня 2019 р.) НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 64-66. (Unpublished)

- Мачача, Тетяна Святославівна (2018) Basic development approaches to the content of the course by choice “Project Design of Ethnos Style Products” In: Annotated Results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2018 Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 210-211. ISBN 978-966-644-464-9

- Мачача, Тетяна Святославівна (2017) Methodological Foundations of Cultural Content of Technological Education In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2017 Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 198-199. ISBN 978-966-644-398-5

- Мачача, Тетяна Святославівна (2016) Principles of designing the content of profile technology training In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 253-254. ISBN 978-966-644-398-5

- Мачача, Тетяна Святославівна (2015) The problem of designing the content of profile training in the specialization "Ukrainian folk embroidery" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 322-323. ISBN 978-966-644-398-5

Monograph

- Мачача, Тетяна Святославівна (orcid.org/0000-0001-6679-4577) (2019) Forming the designed and technological culture of the main school pupils Project Report. LAP LAMBERT Academic Publishing, м. Київ, Україна.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2017) Designing the content of profile technology education in the senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Тарара, Анатолій Михайлович, Тименко, Володимир Петрович, Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович, Вдовченко, Віктор Володимирович, Левін, Павло Борисович, Бєлошицький, Олександр Олександрович and Терещук, Борис Миколайович (2014) Theoretical and methodical principles of the formation of basic concepts on the subject "Technologies" in the students of the main school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000000175170651), Мачача, Тетяна Святославівна, Туташинський, Василь Іванович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2019) Technological education. Volume 4 Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-506-6

Топузов, Олег Михайлович, Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Лотоцька, Алевтина Вікторівна, Пономарьова, К. І., Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074), Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035), Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676), Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492), Скворцова, Світлана Олексіївна, Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450), Андрусенко, Ірина Володимирівна, Котелянець, Наталія Валеріївна, Агєєва, Олена Володимирівна, Мачача, Тетяна Святославівна, Остапенко, Олександр, Зубалій, М.Д., Комаровська, О.А., Савченко, Олександра Яківна and Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2018) Еlementary education ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-41-3

Мачача, Тетяна Святославівна (2018) Features of realization of the technological profile content of training secondary education in 2018 / 2019 a.y. УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна. (Unpublished)

Мачача, Тетяна Святославівна and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2017) Labor training (service types of labor): textbook for the 9 th form of general education school ТОВ "СИЦИЯ", м. Харків, Укураїна. ISBN 978-617-7205-57-8

Мачача, Тетяна Святославівна (2017) Technologies: Ukrainian folk embroidery: methodical manual Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Мачача, Тетяна Святославівна (2017) Technology: Ukrainian folk embroidery for the. 10-11th : profile level : scientific and methodical handbook Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-495-3

Мачача, Тетяна Святославівна and Стрижова, Тетяна Володимирівна (2016) Labor training (service types of labor): textbook for the 8 th form of general education school ФОЛІО, м. Харків, Україна. ISBN 978-617-7012-40-4

Мачача, Тетяна Святославівна, Титаренко, В. П. and Гаврилюк, Г. М. (2015) Labor training (for girls): a 7th grade textbook СИЦИЯ, м. Харків, Україна. ISBN 978-966-2542-88-2

Мачача, Тетяна Святославівна, Павх, Степанія Петрівна and Сидоренко, Віктор Костянтинович (2014) Labor training for girls: textbook for secondary school, 6 cl. "СИЦИЯ", м. Харків, Україна. ISBN 978-966-2542-59-2

Сидоренко, Віктор Костянтинович, Мачача, Тетяна Святославівна, Титаренко, В. П., Павх, Степанія Петрівна and Гаврилюк, Г. М. (2013) Labor training for girls: textbook for secondary school, 5 cl. for Russian-language school "СИЦИЯ", м. Харків, Україна. ISBN 978-966-2542-43-1

Thesis

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Forming the designed and technological culture of the main school pupils in the process of working education Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2010) Forming the designed and technological culture of the main school pupils in the process of working education Dissertation candidate thesis, Інститут педагогіки.

Teaching Resource

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, Олександр, Коршевнюк, Т. В., Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О. and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education (developed under the guidance of O.Ya. Savchenko) [Teaching Resource]

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, Олександр, Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О., Листопад, Наталія Петрівна and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education, developed under the guidance of O.Ya. Savchenko (3 - 4 classes) [Teaching Resource]

- Мачача, Тетяна Святославівна (2017) Technologies. Profile level. 10-11 cl. Specialization "Ukrainian folk embroidery". The program of general education school [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Nov 27 05:32:13 2020 EET.